Bedrijfsgroepen worden gebruikt om een reeks services en bronnen te associëren met een reeks gebruikers. Deze groepen komen vaak overeen met een branche, afdeling of andere organisatorische eenheid. U kunt een bedrijfsgroep maken om reserveringen te configureren en gebruikers rechten te verlenen om servicecatalogusitems in te richten voor bedrijfsgroepleden.

Om meerdere gebruikers toe te voegen aan een bedrijfsgroepsrol, kunt u meerdere individuele gebruikers toevoegen of u kunt meerdere gebruikers tegelijk toevoegen door een identiteitsarchiefgroep of een aangepaste groep aan een rol toe te voegen. U kunt bijvoorbeeld een aangepaste groep Verkoopondersteuningsteam maken en die groep toevoegen aan de ondersteunende rol. U kunt ook bestaande gebruikersgroepen van een identiteitsarchief gebruiken. De gebruikers en groepen die u kiest moeten geldig zijn in het identiteitsarchief.

Ter ondersteuning van vCloud Director-integratie moeten dezelfde bedrijfsgroepleden in de vRealize Automation-bedrijfsgroep ook lid zijn van de vCloud Director-organisatie.

Nadat de tenantbeheerder de bedrijfsgroep heeft gemaakt, heeft de bedrijfsgroepbeheerder het recht om het e-mailadres van de beheerder en de leden te wijzigen. De tenantbeheerder kan alle opties wijzigen.

Voor deze procedure gaan we ervan uit dat IaaS is geïnstalleerd en geconfigureerd.

Voorwaarden

 • Meld u bij vRealize Automation aan als tenantbeheerder.

 • Als u machines die zijn gemaakt door leden van een bedrijfsgroep wilt toevoegen aan een bepaalde organisatie-eenheid van Active Directory, moet u het Active Directory-beleid configureren. Zie Een Active Directory-beleid maken. U kunt het beleid toepassen wanneer u de bedrijfsgroep maakt of later toevoegen.
 • Als u een standaardvoorvoegsel voor machines wilt opgeven voor de groep die is voorbereid op ingerichte machinenamen, vraag dan een voorvoegsel aan bij een materiaalbeheerder. Zie Machinevoorvoegsels configureren. Machinevoorvoegsels zijn niet van toepassing op XaaS-aanvragen.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Gebruikers en groepen > Bedrijfsgroepen.
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. Configureer de gegevens voor de bedrijfsgroep.
  Optie Beschrijving
  Naam Voer de naam van de bedrijfsgroep in.
  Beschrijving Voer de beschrijving in.
  E-mails met waarschuwing over de capaciteit verzenden naar Voer een of meer e-mailadressen van gebruikers in die waarschuwingsmeldingen over de capaciteit moeten ontvangen. E-mailaliasadressen worden niet ondersteund. Elk e-mailadres moet bij een specifieke gebruiker horen.

  Scheid meerdere vermeldingen van elkaar met een komma. Bijvoorbeeld JoeAdmin@mycompany.com,WeiMgr@mycompany.com.

  Active Directory-beleid Selecteer het Active Directory-standaardbeleid voor de bedrijfsgroep.
 4. Voeg aangepaste eigenschappen toe.
 5. Klik op Volgende om door te gaan naar de pagina Leden.
 6. Voer een gebruikersnaam of een aangepaste gebruikersgroepnaam in en druk op Enter.
  U kunt een of meer personen of aangepaste gebruikersgroepen toevoegen aan de bedrijfsgroep. U kunt de gebruikers nu opgeven of u kunt lege bedrijfsgroepen maken en deze later invullen.
  Optie Beschrijving
  Rol groepsbeheerder Kan rechten maken en goedkeuringsbeleid voor de groep toewijzen.
  Ondersteunende rol Kan servicecatalogusitems aanvragen en beheren namens de andere leden van de bedrijfsgroep.
  Rol voor gedeelde toegang Kan acties gebruiken en uitvoeren op bronnen die worden geïmplementeerd door andere bedrijfsgroepsleden.
  Gebruikersrol Kan servicecatalogusitems aanvragen waarvoor rechten zijn verleend.
 7. Klik op Volgende om door te gaan naar de pagina Infrastructuur.
 8. Configureer de standaardinfrastructuuropties.
  Optie Beschrijving
  Standaardvoorvoegsel machine Selecteer een vooraf geconfigureerd machinevoorvoegsel voor de bedrijfsgroep.

  Dit voorvoegsel wordt gebruikt door machineblueprints. Als voor de blueprint een standaardvoorvoegsel wordt gebruikt en u dat hier niet opgeeft, wordt er een machinevoorvoegsel gemaakt op basis van de bedrijfsgroepnaam. Het wordt aanbevolen om een standaardvoorvoegsel op te geven. U kunt blueprints gewoon met specifieke voorvoegsels configureren of toestaan dat servicecatalogusgebruikers deze overschrijven wanneer ze een blueprint aanvragen.

  XaaS-blueprints maken geen gebruik van standaardmachinevoorvoegsels. Als u hier een voorvoegsel configureert en een XaaS-blueprint een recht verleent voor deze bedrijfsgroep, is dit niet van invloed op het inrichten van een XaaS-machine.

  Active Directory-container Geef een Active Directory-container op. Deze optie is alleen van toepassing op WIM-inrichting.

  Voor andere inrichtingsmethoden zijn extra configuratiestappen vereist om ingerichte machines samen te voegen in een AD-container.

 9. Klik op Voltooien.

resultaten

Tenantbeheerders kunnen bronnen toewijzen aan uw bedrijfsgroep via het maken van een reservering. Bedrijfsgroepbeheerders kunnen rechten maken voor leden van de bedrijfsgroep.

Volgende stappen