Als uw bestaande connectortoepassing voor vRealize Automation-beheer van directory's geen verbinding met internet kan maken voor een upgrade, kunt u een offline-upgrade uitvoeren. U moet een upgradeopslagplaats op een lokale webserver maken en de connectortoepassing configureren zodat deze de lokale webserver gebruikt voor de upgrade.

Voorwaarden

  • Controleer of een connectorupgrade bestaat. Raadpleeg de website My VMware-downloads op my.vmware.com voor upgrades.
  • Controleer of minstens 2 GB vrije schijfruimte beschikbaar is op de primaire rootpartitie van de toepassing.
  • Controleer of de connector correct is geconfigureerd.
  • Maak een momentopname van uw connectortoepassing om er een back-up van te maken. Voor meer informatie over het maken van momentopnamen raadpleegt u de vSphere-documentatie.
  • Configureer de connectortoepassing om een lokale webserver te gebruiken om het upgradebestand te hosten. Zie Een lokale webserver voorbereiden voor een offline-upgrade.