Hierdoor wordt een machinegebeurtenis in het gebruikerslogboek opgenomen dat kan worden ingezien door de eigenaar van de machine.

Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit LogMachineEvent
Argument Type Beschrijving
MachineId Guid De machine die een gebeurtenis genereert, die wordt opgenomen in het logboek.
Message String Bericht dat in het gebruikerslogboek wordt geschreven.
Type String Selecteer een berichttype uit de vervolgkeuzelijst (Informatie, Waarschuwing, Fout).