U kunt vRealize Automation-blueprints maken en gebruiken om machines in te richten als geregistreerde Docker Container-hosts.

Voordat een ingerichte machine kan worden geregistreerd als een host van een container, moet deze aan de volgende vereisten voldoen:

U kunt in de definitie van een vRealize Automation-blueprint opnemen dat de machine specifieke aangepaste eigenschappen bevat waardoor deze als een host voor containers wordt aangemerkt wanneer u de machine inricht met behulp van de blueprint.

Wanneer een machine met de vereiste blueprinteigenschappen met succes is ingericht, wordt deze geregistreerd in de Containers ontvangt deze gebeurtenissen en acties van vRealize Automation.