De vRealize Orchestrator-werkstroom die u selecteert, wordt uitgevoerd wanneer de abonnementsvoorwaarden als waar worden geëvalueerd.

Werkstromen combineren ABX-acties, beslissingen en resultaten die, wanneer ze in een bepaalde volgorde worden uitgevoerd, een specifieke taak of een specifiek proces voltooien in een virtuele omgeving. Werkstromen voeren taken uit zoals het inrichten van virtual machines, het maken van back-ups, het uitvoeren van regelmatig onderhoud, het verzenden van e-mails, het uitvoeren van SSH-bewerkingen, het beheren van de fysieke infrastructuur en andere algemene bewerkingen van hulpprogramma’s. Afhankelijk van hun functie accepteren werkstromen de invoer van parameters. Werkstromen kunnen ook andere werkstromen aanroepen. U kunt bijvoorbeeld een werkstroom die een virtual machine start hergebruiken in verschillende andere werkstromen.

U kunt werkstromen in een abonnement koppelen om een procedure als reactie op een activeringsgebeurtenis te automatiseren. Hierdoor kan de werkstroom resultaten uitvoeren en genereren zonder tussenkomst van de gebruiker. Meer specifiek maakt dit het mogelijk om werkstromen te starten op een virtual machine die is ingericht met levenscyclusgebeurtenissen. U kunt ook de uitvoer van abonnementen hergebruiken om gegevens uit te wisselen tussen werkstromen met dezelfde status. Werkstromen die zijn geregistreerd in dezelfde levenscyclusstatus kunnen uitvoerladingen samenvoegen.

Voorwaarden

De werkstroom moet bestaan in vRealize Orchestrator, zoals vermeld in Beheer > vRO-configuratie > Serverconfiguratie.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Gebeurtenissen > Abonnementen.
 2. Klik op Nieuw en selecteer een Gebeurtenisonderwerp.
 3. Klik op Volgende en definieer Werkstroomvoorwaarden.
 4. Klik op Volgende en selecteer de Werkstroom die op het abonnement moet worden toegepast.
  Tabel 1. Tabblad Werkstroom
  Tabblad Werkstroom Beschrijving
  Een werkstroom selecteren Ga naar de werkstroom.
  Geselecteerde werkstroom Toont informatie over de werkstroom, inclusief invoer- en uitvoerparameters, zodat u kunt controleren of dit de werkstroom is die u wilt uitvoeren.