U kunt vRealize Automation configureren zodat gebruikers bij specifieke gebeurtenissen een melding ontvangen. Gebruikers kunnen zelf kiezen welke meldingen ze willen ontvangen, maar ze hebben daarbij alleen de keuze uit de gebeurtenissen waarvoor u een melding wilt triggeren.


Werkstroomdiagram voor het configureren van meldingen.

De checklist voor het configureren van meldingen geeft een algemeen overzicht van de stappen die zijn vereist om meldingen te configureren en bevat koppelingen naar beslissingspunten of gedetailleerde instructies voor elke stap.

Tabel 1. Checklist voor meldingen configureren
Taak Vereiste rol Details
Selectievakje Een server voor uitgaande e-mail configureren voor de verzending van meldingen.
  • Systeembeheerders configureren algemene standaardservers.
  • Tenantbeheerders configureren servers voor hun tenants.
Zie Een tenantspecifieke uitgaande e-mailserver toevoegen als u voor de eerste maal een server voor uw tenant configureert. Zie Standaard uitgaande e-mailserver voor systeem overschrijven als u een algemene standaardserver moet overschrijven. Zie Een algemene uitgaande e-mailserver maken als u algemene standaardservers voor alle tenants wilt configureren.
Selectievakje (Optioneel) Een server voor inkomende e-mail configureren zodat gebruikers op de meldingen kunnen reageren en de taak kunnen voltooien.
  • Systeembeheerders configureren algemene standaardservers.
  • Tenantbeheerders configureren servers voor hun tenants.

Zie Een tenantspecifieke binnenkomende e-mailserver toevoegen als u voor de eerste maal een server voor uw tenant configureert.

Zie Standaard inkomende e-mailserver voor systeem overschrijven als u een algemene standaardserver moet overschrijven.

Zie Een algemene binnenkomende e-mailserver maken als u een algemene standaardserver voor alle tenants wilt configureren.

Selectievakje (Optioneel) Opgeven wanneer een e-mailmelding moet worden verzonden voordat de vervaldatum van een machine wordt bereikt. Systeembeheerder Zie De datum voor e-mailmeldingen voor het verlopen van machines aanpassen.
Selectievakje Selecteren welke vRealize Automation-gebeurtenissen een melding voor gebruikers triggeren. Gebruikers kunnen zich alleen inschrijven voor meldingen van gebeurtenissen waarvoor u een melding wilt triggeren. Tenantbeheerder Zie Meldingen configureren.
Selectievakje (Optioneel) Sjablonen configureren voor meldingen die naar machine-eigenaren worden verzonden en specifiek betrekking hebben op gebeurtenissen met hun machine, zoals het einde van de leaseperiode. Iedereen met toegang tot de map \Templates onder de vRealize Automation-serverinstallatiemap (doorgaans %SystemDrive%\Program Files x86\VMware\vCAC\Server) kan de sjablonen voor deze e-mailmeldingen configureren. Zie Sjablonen voor automatische IaaS-e-mails configureren.
Selectievakje Uw gebruikers worden automatisch geabonneerd op de geconfigureerde meldingen.

U kunt, indien nodig, uw gebruikers instructies geven over hoe ze zich kunnen abonneren op de meldingen die u heeft ingeschakeld. Ze hebben de keuze om zich alleen in te schrijven voor meldingen die van belang zijn voor hun rol.

Alle gebruikers Zie Abonneren op aankondigingen.