U kunt opgeven wanneer een e-mailmelding moet worden verzonden voordat de verloopdatum van een machine wordt bereikt.

U kunt de instelling wijzigen waarmee het aantal dagen vóór de verloopdatum van een machine wordt gedefinieerd waarop door vRealize Automation een e-mailmelding wordt verzonden. De gebruikers worden door de e-mail op de hoogte gesteld van het verlopen van de machine. De standaardinstelling is 7 dagen voorafgaand aan het verlopen van de machine.

Procedure

  1. Meld u aan bij de vRealize Automation-server met verificatiegegevens met beheerderstoegang.
  2. Ga naar het bestand /etc/vcac/setenv-user en open dit.
  3. Voeg de volgende regel toe aan het bestand om het aantal dagen voorafgaand aan het verlopen van de machine op te geven, waarbij met 3 in dit voorbeeld 3 dagen voorafgaand aan het verlopen van de machine wordt bedoeld.
    VCAC_OPTS="$VCAC_OPTS -Dlease.enforcement.prearchive.notification.days=3"
  4. Start de vCAC-services op de virtual appliance opnieuw, zodat de volgende opdracht wordt uitgevoerd:
    service vcac-server restart

Volgende stappen

Als u werkt in een omgeving met een load balancer voor hoge beschikbaarheid, herhaalt u deze procedure voor alle virtual appliances in de omgeving voor hoge beschikbaarheid.