Tenantbeheerders kunnen een uitgaande e-mailserver toevoegen om meldingen te verzenden voor het voltooien van werkitems, zoals goedkeuringen.

Elke tenant kan slechts één uitgaande e-mailserver hebben. Als uw systeembeheerder al een algemene uitgaande e-mailserver heeft geconfigureerd, gaat u naar Standaard uitgaande e-mailserver voor systeem overschrijven.

Voorwaarden

 • Meld u bij vRealize Automation aan als tenantbeheerder.

 • Als de e-mailserver verificatie vereist, moet de opgegeven gebruiker zich in een identiteitsarchief en de bedrijfsgroep bevinden.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Meldingen > E-mailservers.
 2. Klik op het pictogram Toevoegen (Toevoegen).
 3. Selecteer E-mail – Uitgaand.
 4. Klik op OK.
 5. Geef een naam op in het tekstvak Naam.
 6. (Optioneel) Geef een beschrijving op in het tekstvak Beschrijving.
 7. Geef de naam van de server op in het tekstvak Servernaam.
 8. Kies een coderingsmethode.
  • Klik op SSL gebruiken.
  • Klik op TLS gebruiken.
  • Klik op Geen om ongecodeerde berichten te verzenden.
 9. Typ het poortnummer van de server in het tekstvak Serverpoort.
 10. (Optioneel) Schakel het selectievakje Vereist in, als voor de server verificatie vereist is.
  1. Typ in het tekstvak Gebruikersnaam een gebruikersnaam.
  2. Typ een wachtwoord in het tekstvak Wachtwoord.
 11. Typ het e-mailadres waardoor e-mails van vRealize Automation schijnbaar verzonden moeten zijn, in het tekstvak Adres afzender.
  Dit e-mailadres hoort bij de door u opgegeven gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord.
 12. Kies of vRealize Automation automatische certificaten van de e-mailserver kan accepteren.
  Deze optie is alleen beschikbaar als u codering hebt ingeschakeld.
  • Klik op Ja om automatische certificaten te accepteren.
  • Klik op Nee om automatische certificaten te weigeren.
 13. Klik op Testverbinding.
 14. Klik op Toevoegen.