vRealize Automation verzamelt gegevens van endpoints van de infrastructuurbron en hun computerbronnen.

Gegevensverzameling vindt op regelmatige intervallen plaats. Elk type gegevensverzameling heeft een standaardinterval die u kunt overschrijven of aanpassen. Elk type gegevensverzameling heeft ook een standaardinterval voor time-outs die u kunt overschrijven of aanpassen.

IaaS-beheerders kunnen de verzameling van gegevens van endpoints van infrastructuurbronnen handmatig initiëren; materiaalbeheerders kunnen de verzameling van gegevens van computerbronnen handmatig initiëren.

Tabel 1. Types gegevensverzameling
Type gegevensverzameling Beschrijving
Gegevensverzameling bij endpoint van infrastructuurbron Hiermee wordt de informatie bijgewerkt over virtualisatiehosts, sjablonen en ISO-images voor virtualisatie-omgevingen. Hiermee worden virtuele datacenters en sjablonen voor vCloud Director bijgewerkt. Hiermee worden de Amazon-regio's en -machines bijgewerkt die in Amazon-regio's zijn ingericht.

De verzameling van endpointgegevens wordt elke 4 uur uitgevoerd.

Verzameling inventarisgegevens Hiermee wordt de record bijgewerkt van de virtuele apparaten waarvan het brongebruik aan een specifieke computerbron is gekoppeld, inclusief details over de netwerken, opslag en virtuele apparaten. Deze record bevat tevens informatie over virtuele apparaten die niet worden beheerd. Dit zijn apparaten die buiten vRealize Automation om zijn ingericht.

De verzameling van inventarisgegevens wordt elke 24 uur uitgevoerd.

De standaardinterval voor time-outs voor de verzameling van inventarisgegevens is 2 uur.

Verzameling statusgegevens Hiermee wordt de record bijgewerkt van de inschakelingsstatus van elk apparaat dat via de verzameling van inventarisgegevens wordt gevonden. Via de verzameling van statusgegevens worden ook ontbrekende apparaten vastgelegd die door vRealize Automation worden beheerd, maar die niet op de virtualisatiecomputerbron of het endpoint van de cloud kunnen worden gevonden.

De verzameling van statusgegevens wordt elke 15 minuten uitgevoerd.

De standaardinterval voor time-outs voor de verzameling van statusgegevens is 1 uur.

Verzameling van prestatiegegevens (alleen voor vSphere-computerbronnen) Hiermee wordt de record bijgewerkt van het gemiddelde CPU-, opslag-, geheugen- en netwerkgebruik van elk virtueel apparaat dat via de verzameling van inventarisgegevens wordt gevonden.

De verzameling van prestatiegegevens wordt elke 24 uur uitgevoerd.

De standaardinterval voor time-outs voor de verzameling van prestatiegegevens is 2 uur.

Verzameling van netwerk- en beveiligingsinventarisgegevens (alleen vSphere-computerbronnen) Hiermee wordt de record bijgewerkt van netwerk- en beveiligingsgegevens met betrekking tot vCloud Networking and Security en NSX, met name informatie over security groups en load balancing, voor elk apparaat dat via verzameling van inventarisgegevens wordt gevonden.
Verzameling van WMI-gegevens (alleen Windows-computerbronnen) Hiermee wordt de record bijgewerkt van de beheergegevens van elk Windows-apparaat. Er moet een WMI-agent zijn geïnstalleerd, doorgaans op de Manager Service-host, en deze moet zijn ingeschakeld om gegevens van Windows-apparaten te verzamelen.