U moet rechten in vRealize Automation en vRealize Operations Manager hebben om de plaatsing van werklasten en het plaatsingsbeleid te configureren.

U moet de rol van materiaalbeheerder hebben om plaatsing van werklasten te mogen configureren in vRealize Automation. Zie Overzicht gebruikersrollen.

In vRealize Operations Managermoet u een gebruikersrol maken voor plaatsing van werkbelasting en machtigingen aan de rol toewijzen.

  • Wijs in het gebruikersaccount het recht alleen-lezen toe aan vSphere-hosts en -clusters, en vSphere-opslagruimte, in de objectenhiërarchie.
  • Wijs lees- en schrijfrechten toe in API's om de gebruikersrol API-oproepen te laten gebruiken in de plaatsing van werkbelasting. Selecteer Beheer > Toegangscontrole > Rechten en selecteer REST API’s > Alle andere lees-, schrijf-API’s.

vRealize Automation gebruikt de vRealize Operations Manager-role wanneer u de endpoint registreert, en om plaatsingsaanbevelingen tijdens inrichting aan te vragen namens gebruikers die catalogusitems aanvragen.

Zie Toegangscontrole in het vRealize Operations Manager-informatiecentrum voor meer informatie.