Tenantbeheerders verlenen toegangsrechten aan gebruikers door rollen toe te wijzen aan gebruikers of groepen.

U kunt gebruikers of groepen toestaan een pipeline te wijzigen en te activeren door rechten toe te wijzen aan de betreffende gebruikers en groepen. Wanneer u gebruikers en groepen de rol van Release Manager toewijst, kunnen ze de pipeline wijzigen en activeren. Wanneer u gebruikers en groepen de rol van Release Engineer toewijst, kunnen ze de pipeline activeren. Zie de handleiding Werken met vRealize Code Stream voor meer informatie.

Voorwaarden

Meld u bij vRealize Automation aan als tenantbeheerder.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Gebruikers en groepen > Gebruikers en groepen directory.
 2. Typ een gebruikers- of groepsnaam in het vak Zoeken en druk op Enter.
  Gebruik geen apenstaartje (@), backslash (\) of slash (/) in een naam. U kunt uw zoekopdracht optimaliseren door de volledige gebruikers- of groepsnaam in de notatie gebruiker@domein te typen.
 3. Klik op de naam van de gebruiker of groep waaraan u rollen wilt toewijzen.
 4. Selecteer één of meer rollen uit de lijst Voeg rollen aan deze gebruiker toe.
  De lijst Machtigingen voor geselecteerde rollen geeft aan welke specifieke machtigingen u toekent.
 5. (Optioneel) Klik op Volgende om meer informatie over de gebruiker of groep weer te geven.
 6. Loop op de pagina Details van gebruiker op het tabblad Algemeen door de lijst met rollen om de gebruiker toe te voegen.
  1. Selecteer het vakje Release Manager om de gebruiker het recht te geven een pipeline aan te passen en te activeren.
  2. Selecteer het vakje Release Engineer om de gebruiker het recht te geven een pipeline te activeren.
 7. Klik op Bijwerken.

resultaten

Gebruikers die momenteel zijn aangemeld bij vRealize Automation, moeten zich afmelden en zich opnieuw aanmelden bij vRealize Automation voordat ze naar de pagina's kunnen navigeren waartoe ze toegang hebben gekregen.

Volgende stappen

U kunt ook uw eigen aangepaste groepen maken met gebruikers en groepen in uw Active Directory-verbindingen. Zie Een aangepaste groep maken.