Met een extern netwerkprofiel identificeert u netwerkeigenschappen en instellingen voor een bestaand netwerk. Een extern netwerkprofiel is een vereiste van NAT- en geleide netwerkprofielen.

Voor meer informatie over hoe u een extern netwerkprofiel kunt maken door IPAM-adresgegevens te verkrijgen van een geregistreerd extern IPAM-endpoint zoals Infoblox, raadpleegt u Checklist voor het bieden van ondersteuning voor externe IPAM-providers en Een extern netwerkprofiel maken via een externe IPAM-provider. Voer de volgende procedure uit om een netwerkprofiel te maken met behulp van het VMware interne IPAM-endpoint.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij vRealize Automation als een materiaalbeheerder.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Reserveringen > Netwerkprofielen.
 2. Klik op Nieuw en selecteer Extern in het vervolgkeuzemenu.
 3. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 4. Accepteer de standaardwaarde IPAM-endpoint voor het opgegeven endpoint vRealize Automation IPAM.
 5. Voer een IP-subnetmasker in het tekstveld Subnetmasker in.
  Het subnetmasker bepaalt de grootte van de volledige routeerbare adresruimte die u voor uw netwerkprofiel wilt definiëren.
  Voer bijvoorbeeld 255.255.0.0 in.
 6. Voer een adres van een geleide gateway in, bijvoorbeeld 10.10.110.1, in het tekstvak Gateway.

  Het IP-adres van de gateway dat is gedefinieerd in het netwerkprofiel, wordt toegekend aan de NIC tijdens de toewijzing. De gateway is vereist voor NAT-netwerkprofielen.

  De standaardgateway van de DHCP-server voor NSX-T komt overeen met de NAT een-op-veel-standaardgateway. De standaardgateway van de IP-pool komt overeen met de NAT één-op-veel standaardgateway in vRealize Automation.

  Als geen waarde is opgegeven in het tekstvak Gateway in het netwerkprofiel, moet u de aangepaste eigenschap VirtualMachine.Network0.Gateway gebruiken om een gateway toe te wijzen.

 7. Klik op het tabblad DNS.
 8. Voer indien nodig de DNS- en WINS-waarden in.

  Gebruik DNS-waarden voor de naamregistratie en -omzetting. De waarden zijn optioneel voor interne IPAM. De waarden worden geleverd door de externe IPAM-provider voor externe IPAM.

  1. (Optioneel) Voer een Primaire DNS-serverwaarde in.
  2. (Optioneel) Voer een Secundaire DNS-serverwaarde in.
  3. (Optioneel) Voer een waarde voor DNS-achtervoegsels in.
  4. (Optioneel) Voer een waarde voor DNS-zoekachtervoegsels in.
  5. (Optioneel) Voer een Preferred WINS-serverwaarde in.
  6. (Optioneel) Voer een Alternate WINS-serverwaarde in.

Volgende stappen

U kunt IP-bereiken configureren voor statische IP-adressen. Zie IP-bereiken voor externe netwerkprofielen configureren via het meegeleverde IPAM-endpoint.