Als vRealize Automation-systeembeheerder moet u een failoverbewerking uitvoeren voor onderhoud van de toepassingsdatabase.

Bij dit scenario gaan we ervan uit dat het huidige primaire knooppunt actief is en goed werkt. Er zijn twee stappen in de procedure voor databasefailover voor onderhoud: onderhoud van het primaire knooppunt en onderhoud van een replicaknooppunt. Wanneer een primair knooppunt is vervangen, zodat het een replica wordt, moet u hiervoor onderhoud uitvoeren, zodat het opnieuw als het primaire knooppunt kan worden gebruikt indien dit nodig is.

Opmerking: Stop of herstart de HAProxy-service niet op de aangewezen hostmachine terwijl een failover voor onderhoud wordt uitgevoerd.

Voorwaarden

 • vRealize Automation is geïnstalleerd en geconfigureerd volgens de juiste instructies in vRealize Automation installeren.

 • Meld u aan bij vRealize Automation-toepassingsbeheer als een root met het wachtwoord dat u hebt ingevoerd wanneer u de vRealize Automation-toepassing hebt geïmplementeerd.

 • Installeer en configureer een geschikt ingesloten Postgres-toepassingsdatabasecluster.

 • Als uw database de synchrone replicatiemodus gebruikt, moet u controleren of er drie actieve knooppunten in het cluster aanwezig zijn.

Procedure

 1. Verwijder het IP-adres van het primaire knooppunt van de externe load balancer.
 2. Isoleer het primaire knooppunt.
  Verbreek de verbinding tussen het knooppunt en het bijbehorende huidige netwerk. Dit moet het netwerk zijn dat naar de resterende vRealize Automation-toepassing-knooppunten leidt.
 3. Selecteer een ander NIC voor beheer of beheer het direct vanuit de Virtual Appliance Management Interface.
 4. Selecteer Cluster in de Virtual Appliance Management Interface.
 5. Selecteer het replicaknooppunt met de laagste prioriteit om het te promoveren tot primair knooppunt. Klik vervolgens op Promoveren.
  Replicaknooppunten worden weergegeven in oplopende volgorde van prioriteit.
  Het oude primaire knooppunt wordt gedegradeerd tot replica en het nieuwe primaire knooppunt wordt gepromoveerd.
 6. Voer het vereiste onderhoud uit op de replica.
 7. Wanneer het onderhoud is voltooid, controleert u of de virtuele toepassing wordt uitgevoerd met een netwerkverbinding en of de HAProxy-service ervan wordt uitgevoerd.
  1. Meld u aan bij de beheerconsole van vRealize Automation als root.
  2. Controleer of het secundaire knooppunt kan worden gepingd en omgezet op naam en of het een recente status heeft op het tabblad Cluster van de Virtual Appliance Management Interface.
 8. Klik op Opnieuw instellen voor het replicaknooppunt.
  Met deze bewerking wordt de database opnieuw ingesteld, zodat deze wordt geconfigureerd voor replicatie met het huidige primaire knooppunt en het replicaknooppunt opnieuw kan worden gesynchroniseerd met de meest recente haproxy-configuratie van het primaire knooppunt.
 9. Nadat het knooppunt opnieuw is ingesteld, voegt u het IP-adres van het replicaknooppunt voor de virtuele toepassing opnieuw toe aan de IP-adrespool voor virtuele toepassingen van de externe load balancer.
 10. Controleer of het replicaknooppunt correct wordt weergegeven in de databasetabel en of het kan worden gepingd en omgezet op naam.

Volgende stappen

Los problemen met het vorige primaire knooppunt op en voeg dit opnieuw toe aan het cluster.