Een tenant is een organisatorische eenheid in een vRealize Automation-implementatie. Een tenant kan een bedrijfseenheid in een onderneming zijn of een bedrijf dat zich op cloudservices van een serviceprovider heeft geabonneerd.

Elke tenant heeft zijn eigen specifieke configuratie. Sommige systeembrede configuraties worden met alle tenants gedeeld.

Tabel 1. Tenantconfiguratie
Configuratiegebied Beschrijving
URL voor aanmelden Elke tenant heeft een unieke URL voor de vRealize Automation-console.
  • De standaard-URL van de tenant heeft de volgende indeling: https://hostnaam/vcac
  • De URL voor extra tenants heeft de volgende indeling: https://hostnaam/vcac/org/tenantURL
Identiteitsarchieven Elke tenant heeft toegang tot een of meer directoryservices zoals OpenLDAP- of Microsoft Active Directory-servers nodig, die worden geconfigureerd om gebruikers te verifiëren. U kunt dezelfde directoryservice voor meerdere tenants gebruiken, maar u moet ze wel afzonderlijk voor elke tenant configureren.
Merkvermelding Een tenantbeheerder kan de merkvermelding van de vRealize Automation-console configureren, inclusief het logo, de achtergrondkleur en de informatie in kop- en voetteksten. Systeembeheerders regelen de standaardmerkvermelding voor alle tenants.
Meldingsproviders Systeembeheerders kunnen algemene e-mailservers configureren die e-mailmeldingen verwerken. Tenantbeheerders kunnen de standaardservers van het systeem overschrijven of hun eigen servers toevoegen als er geen algemene servers zijn opgegeven.
Bedrijfsbeleid Beheerders in elke tenant kunnen bedrijfsbeleid configureren, zoals goedkeuringswerkstromen en rechten. Bedrijfsbeleid is altijd specifiek voor een tenant.
Servicecatalogusonderwerpen Servicearchitecten kunnen catalogusitems maken en publiceren in de servicecatalogus en ze aan servicecategorieën toewijzen. Services en catalogusitems zijn altijd specifiek voor een tenant.
Infrastructuurbronnen De onderliggende infrastructurele materiaalbronnen, zoals vCenter-servers, Amazon AWS-accounts of Cisco UCS-pools, worden met alle tenants gedeeld. Van elke infrastructuurbron die door vRealize Automation wordt beheerd, kan een deel van de computerbronnen worden gereserveerd zodat alleen gebruikers in een specifieke tenant ze kunnen gebruiken.

Over de standaardtenant

Wanneer de systeembeheerder tijdens de installatie van vRealize Automation een Active Directory-verbinding configureert met behulp van Beheer van directory's, wordt een standaardtenant gemaakt met het ingebouwde systeembeheerdersaccount voor inloggen op de vRealize Automation-console. De systeembeheerder kan vervolgens de standaardtenant configureren en extra tenants maken.

De standaardtenant ondersteunt alle functies die in Tenantconfiguratie worden beschreven. In de standaardtenant kan de systeembeheerder ook systeembrede configuratie beheren, inclusief algemene standaardsysteeminstellingen voor merkvermelding en meldingen, en systeemlogboeken beheren.