U gebruikt de gebruikersvoorkeuren om de standaardconfiguraties van uw systeemgoedkeurdersmeldingen en meldingstaalvoorkeuren te overschrijven.

U kunt de gebruikersvoorkeuren openen door te klikken op uw gebruikersnaam in de koptekst van vRealize Automation en Voorkeuren te selecteren.

De volgende opties zijn specifiek voor u als de aangemelde gebruiker.

Tabel 1. Gebruikersvoorkeursopties
Optie Beschrijving
Afgevaardigden toewijzen Hiermee kunt u uw goedkeuringsaanvragen aan andere gebruikers toewijzen. Bijvoorbeeld: u bent de goedkeurder voor catalogusaanvragen, maar u gaat op vakantie. U delegeert al uw goedkeuringsmeldingen naar een of meer goedkeurders. Deze toewijzing stuurt de verzoeken onmiddellijk door naar uw afgevaardigde. De delegaties zijn actief totdat u ze uit de lijst verwijdert.
Meldingen Hiermee kunt u uw meldingstaal wijzigen zodat de e-mailberichten in uw voorkeurstaal naar u worden verzonden, in plaats van in de standaardtaal. Selecteer de taal en voeg het meldingsabonnement toe dat overeenkomt met uw taalvoorkeur.