Een bronactie is een XaaS-werkstroom die servicecatalogusgebruikers kunnen uitvoeren voor ingerichte catalogusitems. Als XaaS-architect kunt u bronacties maken om de bewerkingen te definiëren die consumenten voor de ingerichte items kunnen uitvoeren.

Door een bronactie te maken, koppelt u een vRealize Orchestrator-werkstroom als een bewerking na inrichting. Tijdens dit proces kunt u de standaard indienformulieren en alleen-lezen formulieren bewerken. Zie Een bronactieformulier ontwerpen.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij vRealize Automation als een XaaS-architect.

 • Maak een aangepaste bron die overeenkomt met de invoerparameter van de bronactie.

Procedure

 1. Selecteer Ontwerpen > XaaS > Bronacties.
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. Blader door de werkstroombibliotheek van vRealize Orchestrator en selecteer een werkstroom die betrekking heeft op uw aangepaste bron.
  U kunt de naam en de beschrijving van de geselecteerde werkstroom zien en de invoer- en uitvoerparameters zoals deze zijn gedefinieerd in vRealize Orchestrator.
 4. Klik op Volgende.
 5. Selecteer de aanpaste bron die u eerder hebt gemaakt in het vervolgkeuzemenu Brontype.
 6. Selecteer de invoerparameter voor de bronactie in het vervolgkeuzemenu Invoerparameter.
 7. Klik op Volgende.
 8. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.

  De tekstvakken Naam en Beschrijving worden vooraf ingevuld met de naam en de beschrijving van de werkstroom zoals deze zijn gedefinieerd in vRealize Orchestrator.

 9. (Optioneel) Als u consumenten niet wilt vragen om een beschrijving en een reden voor het aanvragen van deze bronactie in te voeren, schakelt u het selectievakje Pagina met informatie over catalogusaanvraag verbergen in.
 10. Voer een versienummer in.
  De ondersteunde indeling kan hoofd.bij.micro-revisie omvatten.
 11. (Optioneel) Selecteer het type actie.
  Optie Beschrijving
  Verwijdering De invoerparameter van de resource-actieworklow wordt verwijderd en het item wordt verwijderd uit het tabblad Implementaties. De bronactie wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het verwijderen van een ingerichte machine.
  Inrichting De bronactie wordt gebruikt voor het inrichten. De bronactie wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het kopiëren van een catalogusitem.

  Selecteer een uitvoerparameter in het vervolgkeuzemenu. U kunt een aangepaste resource selecteren die u eerder hebt gemaakt, zodat de ingerichte items worden toegevoegd aan het tabblad Implementaties wanneer de consumenten deze resource-actie aanvragen. Als u alleen de optie Geen inrichting hebt, wordt de bronactie niet gebruikt voor inrichting, of hebt u geen eigen aangepaste bron voor de uitvoerparameter gemaakt, en kunt u niet verder gaan.

  Inrichten als onderliggend U kunt een resource inrichten als onderliggend element van de bovenliggende resource. Wanneer u een bovenliggende resource verwijdert of in- en uitschaalt, moet u eerst voor de onderliggende resources zorgen.
  Afhankelijk van de actiewerkstroom kunt u één, beide of geen van de opties selecteren.
 12. Selecteer de voorwaarden waaronder de bronactie beschikbaar is voor gebruikers en klik op Volgende.
 13. (Optioneel) Bewerk het formulier van de bronactie op het tabblad Formulier.

  Het formulier van de bronactie wijst de vRealize Orchestrator-werkstroompresentatie toe. U kunt het formulier wijzigen door de elementen te verwijderen, te bewerken en opnieuw te rangschikken. U kunt ook een nieuw formulier en nieuwe formulierpagina's toevoegen en de nodige elementen naar het nieuwe formulier en de nieuwe formulierpagina slepen.

  Optie Actie

  Een formulier toevoegen

  Klik op het pictogram Nieuw formulier (Een nieuw element toevoegen) naast de naam van het formulier, geef de vereiste informatie op en klik op Indienen.

  Een formulier bewerken

  Klik op het pictogram Bewerken (Een veld of een tekstvak in een formulierpagina bewerken) naast de naam van het formulier, voer de nodige wijzigingen uit en klik op Indienen.

  De werkstroompresentatie opnieuw genereren

  Klik op het pictogram Opnieuw bouwen (Een werkstroom opnieuw genereren) naast de naam van het formulier en klik op OK.

  Een formulier verwijderen

  Klik op het pictogram Verwijderen (Een veld of een tekstvak uit de formulierpagina verwijderen) naast de naam van het formulier en klik in het bevestigingsdialoogvenster op OK.

  Een formulierpagina toevoegen

  Klik op het pictogram Nieuwe pagina (Een nieuw element toevoegen) naast de naam van de formulierpagina, geef de vereiste informatie op en klik op Indienen.

  Een formulierpagina bewerken

  Klik op het pictogram Bewerken (Een veld of een tekstvak in een formulierpagina bewerken) naast de naam van de formulierpagina, voer de nodige wijzigingen uit en klik op Indienen.

  Een formulierpagina verwijderen

  Klik op het pictogram Verwijderen (Een veld of een tekstvak uit de formulierpagina verwijderen) naast de naam van het formulier en klik in het bevestigingsdialoogvenster op OK.

  Een element aan de formulierpagina toevoegen

  Sleep een element van het deelvenster Nieuwe velden aan de linkerkant naar het deelvenster aan de rechterkant. Vervolgens geeft u de vereiste informatie op en klikt u op Indienen.

  Een element bewerken

  Klik op het pictogram Bewerken (Een veld of een tekstvak in een formulierpagina bewerken) naast het te bewerken element, voer de nodige wijzigingen uit en klik op Indienen.

  Een element verwijderen

  Klik op het pictogram Verwijderen (Een veld of een tekstvak uit de formulierpagina verwijderen) naast het te verwijderen element en klik in het bevestigingsdialoogvenster op OK.

 14. Klik op Voltooien.

resultaten

U hebt een bronactie gemaakt en u kunt deze zien in de pagina met Bronacties.

Volgende stappen

Publiceer de bronactie. Zie Een bronactie publiceren.