Hierdoor wordt de inhoud van een script opgehaald dat is opgeslagen in Model Manager onder de opgegeven naam.

Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit GetScriptFromName
Argument Type Beschrijving
ScriptName String Naam in Model Manager van het script dat u wilt ophalen.
ScriptVersion Object (Optioneel) Versienummer in Model Manager van het script dat u wilt ophalen. De standaardwaarde is 0.0.
Tabel 2. Uitvoerparameters voor de activiteit GetScriptFromName
Argument Type Beschrijving
ScriptContent String Inhoud van het script dat wordt geïdentificeerd door ScriptName.