U kunt het configuratiebestand wijzigen zodat aangepaste scripts op nieuw ingerichte machines worden gekopieerd of geïnstalleerd. De Linux-agent voert de scripts uit op een specifiek punt in de werkstroom.

Uw script kan verwijzen naar een van de /properties.xml-bestanden in de map /usr/share/gugent/site/werkitem.

Voorwaarden

Procedure

 1. Maak of identificeer het script dat u wilt gebruiken.
 2. Sla het script op als NN_scriptnaam.
  Waarbij NN een getal met twee cijfers is. Bij de uitvoering van scripts wordt de volgorde van laag naar hoog gehanteerd. Als twee scripts hetzelfde nummer hebben, wordt bij het bepalen van de volgorde de alfabetische volgorde van de scriptnaam gebruikt.
 3. Zorg ervoor dat uw script uitvoerbaar is.
 4. Zoek de sectie voor na de installatie in het configuratiebestand voor Kickstart of autoYaST.
  In Kickstart wordt dit aangegeven met %post. In autoYaST wordt dit aangegeven met post-scripts.
 5. Wijzig de sectie voor na de installatie van het configuratiebestand, zodat uw script wordt gekopieerd in de gewenste map /usr/share/gugent/site/werkitem.
  Aangepaste scripts worden meestal gebruikt voor een virtuele Kickstart of autoYaST met de werkitems SetupOS (voor het maken van een inrichting) en CustomizeOS (voor inrichting van een kloon), maar u kunt op elk moment in de werkstroom scripts laten uitvoeren.
  U kunt bijvoorbeeld het configuratiebestand wijzigen, zodat het script 11_addusers.sh naar de map /usr/share/gugent/site/SetupOS wordt gekopieerd op een nieuw ingerichte machine met de volgende opdracht:
  cp nfs:172.20.9.59/linuxscripts/11_addusers.sh /usr/share/gugent/site/SetupOS

resultaten

De Linux-agent voert het script uit in de volgorde die wordt opgegeven door de map voor het werkitem en de bestandsnaam van het script.