U maakt een aangepaste eigenschapsdefinitie die een vRealize Orchestrator-actie bevat zodat u de aangepaste eigenschap kunt toevoegen aan een blueprint. De actie wordt uitgevoerd wanneer de servicecatalogusgebruiker de aangepaste eigenschap configureert in het aanvraagformulier. De actie haalt de gegevens op die in het formulier worden weergegeven.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Woordenboek voor eigenschappen > Eigenschapsdefinities.
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. Voer de opties in.
  Optie Beschrijving
  Naam Raadpleeg de configuratiedetails. Sommige aangepaste eigenschappen vereisen specifieke namen of indelingen. Gebruik waar mogelijk standaardnaamgevingsregels voor de nieuwe eigenschapsnaam, bijvoorbeeld my_grouping_prefix.my_property_name.
  Label Het label wordt ingevuld op basis van de naam. U kunt het label wijzigen in een meer leesbare naam.
  Zichtbaarheid De aangepaste actie-eigenschappen zijn alleen beschikbaar in de huidige tenant. Als u ze beschikbaar wilt maken in een andere tenant, moet u ze configureren wanneer u bij die tenant bent aangemeld.
  Beschrijving Beschrijf de bedoeling van de definitie voor de eigenschap en alle overige informatie over de eigenschap.
  Weergavevolgorde De ingevoerde waarde bepaalt waar de eigenschapsnaam wordt weergegeven op het aanvraagformulier. De volgende sorteringsregels zijn van toepassing:
  • De weergavevolgorde is alleen van toepassing op eigenschappen die zijn geconfigureerd met Vragen aan gebruiker of Weergeven in aanvraagformulier.
  • Alle eigenschappen met een weergavevolgorde verschijnen vóór eigenschappen zonder volgorde-index.
  • Eigenschappen met een weergavevolgorde worden gesorteerd van laag naar hoog. U kunt negatieve getallen gebruiken.
  • Alle eigenschappen worden alfabetisch gesorteerd, waarbij alle eigenschappen met sorteervolgorde worden getoond voor eigenschappen zonder sorteervolgorde.
  • Als twee eigenschappen dezelfde weergavevolgordewaarde hebben, dan worden ze alfabetisch gesorteerd.
 4. Raadpleeg de configuratiedetails om te bepalen wat u moet opgeven voor de waarden.
  De volgende waarden worden opgegeven in de configuratiedetails:
  • Gegevenstype
  • Weergeven als
  • Waarden
  • Actiemap
  • Scriptactie
  • Invoerparameters
 5. Klik op OK.

resultaten

De aangepaste eigenschapsdefinitie wordt toegevoegd aan de lijst en kan aan een blueprint worden toegevoegd.

Volgende stappen

Voeg de aangepaste eigenschap toe aan een blueprint. Of u ze als machine of als netwerkeigenschap toevoegt, hangt af van de eigenschap. Zie Een aangepaste eigenschap toevoegen aan een blueprint.