Een goedkeuringsbeleid wordt gebruikt om te bepalen of gebruikers van een servicecatalogus goedkeuring van iemand anders in uw organisatie nodig hebben om items in uw omgeving te kunnen inrichten.

Tenantbeheerders en goedkeuringsbeheerders kunnen goedkeuringsbeleid maken. Het beleid kan gericht zijn op een moment vóór of na de inrichting. Als goedkeuring vooraf is vereist, moet de aanvraag eerst worden goedgekeurd voordat deze kan worden ingericht. Bij een goedkeuring achteraf moet de aanvraag worden goedgekeurd voordat het ingerichte item wordt vrijgegeven aan de aanvrager.

Het beleid wordt toegepast op items in een recht. U kunt het toepassen op services, catalogusitems, onderdelen van catalogusitems of acties waarbij een goedkeurder een inrichtingsaanvraag moet goedkeuren of afwijzen via de menuvolgorde Beheer > Goedkeuringsbeleid.

Wanneer gebruikers van een servicecatalogus een item aanvragen waarop een of meer goedkeuringsbeleidsregels van toepassing zijn, wordt de aanvraag ter goedkeuring doorgestuurd naar de goedkeurder. Indien goedgekeurd kan de aanvraag verder worden uitgevoerd. Als de aanvraag wordt afgewezen, wordt deze geannuleerd en wordt de gebruiker van de servicecatalogus hiervan op de hoogte gebracht.