Verbindt vaardigheden aan een geregistreerde Distributed Execution Manager.

Samenvatting

CloudUtil.exe DEM-Add-Skills -n|--name <Name> -s|--skills <Skills> [--repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]

Argumenten voor DEM-Add-Skills

Argument Beschrijving
-n | - -name De naam van een geregistreerde Distributed Execution Manager.

- -repository

(Optioneel) De hoofd-URI van Model Manager, bijvoorbeeld: http://hostname/repository. Standaard wordt deze vermeld in het configuratiebestand voor CloudUtil in de sleutel repositoryAddress onder de sectie <appSettings>.

-s | - -skills Door komma's gescheiden lijst met vaardigheden die aan deze Distributed Execution Manager worden gekoppeld.

-v | - -verbose

(Optioneel) Zorgt ervoor dat er een stack-tracering wordt uitgevoerd in plaats van enkel een uitzonderingsbericht, wanneer er een fout optreedt.

Opmerking: De vaardigheden moeten al bestaan in Model Manager. Zie Vaardigheid: installeren.