Er is een standaardgedrag voor de time-out- en foutafhandeling van werkstroomabonnementen. U kunt dit gedrag aanpassen voor de machines in uw omgeving.

IaaS zorgt voor de afhandeling van time-outs en foutberichten van de gebeurtenisbrokerservice.

SendEBSMessage stuurt bij elke statusovergang een gebeurtenis naar de gebeurtenisbrokerservice en wacht vervolgens op een reactie. Eventuele time-outs of fouten die door de gebeurtenisbrokerservice worden gemeld, worden in het logboek geregistreerd. Vervolgens wordt de werkstroom hervat.

Wanneer de time-out of fout echter optreedt tijdens een van de volgende statussen van de masterwerkstroom, krijgt de werkstroom een gedwongen foutstatus en wordt deze niet hervat.

Tabel 1. Uitzonderingen waarin werkstromen niet worden hervat
Status waarin de fout optreedt Foutstatus
PRE MachineProvisioned (machine ingericht) UnprovisionMachine
PRE BuildingMachine (machine bouwen) Disposing
PRE RegisterMachine (machine registreren) Finalized

U kunt het gedrag van time-outs of foutmeldingen aanpassen door aangepaste eigenschappen aan de machine toe te voegen voor de gebeurtenissen of statussen waarvoor u een gebeurtenis wilt triggeren of een andere status wilt afdwingen. Gebruik de onderstaande voorbeelden om deze aangepaste eigenschappen te configureren.

  • Extensibility.Lifecycle.Error.Event.{Workflow}.{State}. De waarde van deze eigenschap is de naam van de gebeurtenis die wordt getriggerd voor de werkstroom wanneer er een time-out of fout optreedt.
  • Extensibility.Lifecycle.Error.State.{Workflow}.{State}. De waarde van deze eigenschap is de naam van de status waarin de werkstroom wordt gedwongen wanneer er een time-out of fout optreedt.