Als u een menubewerking wilt configureren, maakt u een configuratiebestand voor bewerkingen en installeert u dit in de Model Manager.

Volgende stappen

Als u de menubewerking in de servicecatalogus wilt gebruiken, moet u deze in de servicecatalogus registreren zodat u de gebruikers de bijbehorende rechten kunt verlenen. Nieuwe menubewerkingen registreren bij de servicecatalogus.