Hiermee kunt u een bepaalde revisie van een werkstroom terugzetten.

Samenvatting

CloudUtil.exe Workflow-Rollback -n|--name <Name> -r|--revision <Revision> [--repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]

Argumenten voor Workflow-Rollback

Argument Beschrijving
-n | - -name Naam van de werkstroom in Model Manager.

- -repository

(Optioneel) De hoofd-URI van Model Manager, bijvoorbeeld: http://hostname/repository. Standaard wordt deze vermeld in het configuratiebestand voor CloudUtil in de sleutel repositoryAddress onder de sectie <appSettings>.

-r | - -revision Revisie van de werkstroom die u wilt terugzetten.

-v | - -verbose

(Optioneel) Zorgt ervoor dat er een stack-tracering wordt uitgevoerd in plaats van enkel een uitzonderingsbericht, wanneer er een fout optreedt.