Het configuratiebestand voor bewerkingen is vereist voor menubewerkingswerkstromen. Het bestand bepaalt de verschillende aspecten van de aangepaste menuoptie in de vRealize Automation-console zoals de weergavetekst, de rollen waarvoor de optie toegankelijk is en de machinestatussen waarvoor de optie beschikbaar is.

Procedure

 1. Maak een nieuw XML-bestand.
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. Maak het hoofdelement customOperations.
  <customOperations xmlns="http://www.dynamicops.com/schemas/2009/OperationConfig/">
  </customOperations>

  In dit element moet de XML-naamruimte http://www.dynamicops.com/schemas/2009/OperationConfig/ worden opgegeven.

 3. Voeg voor elke bewerking die u wilt definiëren een operation-element toe aan customOperations.
  <operation name="WFMachineMenu1" displayName="Execute Machine Menu task">
  </operation>
  Het element operation heeft de volgende kenmerken:
  Kenmerk Beschrijving
  name De naam van de werkstroom die deze bewerking uitvoert.
  displayName Een labeltekst voor de optie in het machinemenu.
 4. Bepaal welke rollen toegang mogen hebben tot de menubewerking.
  1. Voeg het element authorizedTasks toe.
   <operation name="WFMachineMenu1" displayName="Execute Machine Menu task">
    <authorizedTasks>
    </authorizedTasks>
   </operation>
  2. Voeg het element task toe voor elke rol die u toegang tot de bewerking wilt geven. Bijvoorbeeld:
   <authorizedTasks>
    <task>VRM User Custom Event</task>
    <task>VRM Support Custom Event</task> 
    <task>Group Administrator Custom Event</task>
    <task>Enterprise Administrator Custom Event</task>
    <task>VRM Administrator Custom Event</task>
   </authorizedTasks>
   De volgende inhoud is geldig voor het element task:
   Inhoud van element Beschrijving
   VRM User Custom Event Geeft alle gebruikers toegang tot de bewerking.
   VRM Support Custom Event Geeft ondersteuningsgebruikers toegang tot de bewerking.
   Group Administrator Custom Event Geeft bedrijfsgroepbeheerders toegang tot de bewerking.
   Enterprise Administrator Custom Event Geeft materiaalbeheerders toegang tot de bewerking.
   VRM Administrator Custom Event Geeft uitsluitend IaaS-beheerders toegang tot de bewerking.
 5. (Optioneel) Bepaal voor welke machinestatussen de bewerking beschikbaar is.
  1. Voeg het element machineStates toe.
   <operation name="WFMachineMenu1" displayName="Execute Machine Menu task">
    <machineStates>
    </machineStates>
   </operation>
  2. Voeg het element state toe voor elke status waarin de bewerking beschikbaar moet zijn.
   <machineStates>
    <state>On</state>
    <state>Off</state>
   </machineStates>
   De waarde kan elke mogelijke machinestatus zijn. Zie IaaS-configuratie voor virtuele platforms, IaaS-configuratie voor fysieke machines of IaaS-configuratie voor cloudplatforms voor een compleet overzicht van alle machinestatussen.
  Als u het element weglaat, is de bewerking beschikbaar voor alle machinestatussen.

Voorbeeld

Hier volgt een voorbeeld van een compleet configuratiebestand voor bewerkingen:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<customOperations xmlns="http://www.dynamicops.com/schemas/2009/OperationConfig/">
 <operation name="WFMachineMenu1" displayName="Execute Machine Menu task">
  <authorizedTasks>
   <task>VRM User Custom Event</task>
   <task>VRM Support Custom Event</task>
   <task>Group Administrator Custom Event</task>
   <task>Enterprise Administrator Custom Event</task>
   <task>VRM Administrator Custom Event</task>
  </authorizedTasks>
  <machineStates>
   <state>On</state>
   <state>Off</state>
  </machineStates>
 </operation>
</customOperations>