Een lijst met aangepaste eigenschappen voor vRealize Automation die beginnen met de letter M.

Tabel 1. Tabel aangepaste eigenschappen met M
Eigenschap Beschrijving
MaximumProvisionedMachines

Geeft het maximumaantal gekoppelde klonen op voor één machinemomentopname. De standaardwaarde is onbeperkt.

Machine.SSH

Stel dit in op True om de optie Verbinding maken via SSH in te schakelen op de pagina met vRealize Automation Items, voor Linux-machines die zijn ingericht vanaf deze blueprint. Als dit is ingesteld op True en de machinebewerking Verbinding maken via RDP of SSH is ingeschakeld in de blueprint, geven alle Linux-machines die zijn ingericht vanaf de blueprint de optie Verbinding maken via SSH weer aan gebruikers met rechten.

De optie Verbinden met SSH werkt alleen als uw browser over een invoegtoepassing beschikt die SSH ondersteunt, zoals de FireSSH SSH-terminalclient voor Mozilla Firefox en Google Chrome. Als de invoegtoepassing aanwezig is en u Verbinding maken via SSH selecteert, wordt een SSH-console weergegeven en wordt u gevraagd uw verificatiegegevens als beheerder in te voeren.