De vRealize Automation-systeembeheerder moet lokale gebruikers configureren voor elke toepasselijke tenant.

Nadat een beheerder de algemene informatie voor een tenant heeft opgegeven, wordt het tabblad Lokale gebruikers actief. De beheerder kan nu gebruikers toewijzen die toegang hebben tot de tenant. Wanneer tenantconfiguratie is voltooid, kunnen lokale tenantgebruikers zich aanmelden bij hun respectievelijke tenants om werktaken te voltooien.

Opmerking: Nadat u een gebruiker hebt toegevoegd, kunt u de configuratie van deze gebruiker niet meer wijzigen. Als u iets moet wijzigen in de gebruikersconfiguratie, moet u de gebruiker verwijderen en opnieuw maken.

Procedure

  1. Klik op de knop Toevoegen op het tabblad Lokale gebruikers.
  2. Voer de voor- en achternaam van de gebruikers in de velden Voornaam en Achternaam van het dialoogvenster Details van gebruiker in.
  3. Voer het e-mailadres van de gebruiker in het veld E-mail in.
  4. Voer de gebruikers-id en het wachtwoord voor de gebruiker in de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord in.
  5. Klik op de knop Toevoegen.
  6. Herhaal deze stappen voor alle vereiste lokale gebruikers van de tenant.

resultaten

De opgegeven lokale gebruikers worden voor de tenant aangemaakt.