U kunt de limieten per agent voor gelijktijdige inrichting, activiteiten voor gegevensverzameling en de standaardtime-outintervallen wijzigen.

Wanneer u een tijdwaarde voor deze variabelen typt, gebruikt u de indeling uu:mm:ss (uu=uren, mm=minuten en ss=seconden).

Voorwaarden

Meld u aan als beheerder bij de server die de IaaS Manager Service host. Voor gedistribueerde installaties is dit de server waarop de Manager Service is geïnstalleerd.

Procedure

 1. Open het bestand ManagerService.exe.config in een editor. Het bestand bevindt zich in de vRealize Automation-serverinstallatiemap, doorgaans %SystemDrive%\Program Files x86\VMware\vCAC\Server.
 2. Zoek het gedeelte genaamd workflowTimeoutConfigurationSection.
 3. Werk de volgende variabelen bij zoals vereist.
  Parameter Beschrijving
  MaxOutstandingResourceIntensiveWorkItems Limiet voor gelijktijdige inrichting (standaardwaarde is 8)
  CloneExecutionTimeout Time-outinterval bij uitvoering van virtuele inrichting
  SetupOSExecutionTimeout Time-outinterval bij uitvoering van virtuele inrichting
  CloneTimeout Time-outinterval bij levering kloon van virtuele inrichting
  SetupOSTimeout Time-outinterval bij levering installatie besturingssysteem van virtuele inrichting
  CloudInitializeProvisioning Time-outinterval bij initialiseren van cloudinrichting
  MaxOutstandingDataCollectionWorkItems Limiet voor gelijktijdige gegevensverzameling
  InventoryTimeout Time-outinterval bij uitvoering verzameling van inventarisgegevens
  PerformanceTimeout Time-outinterval bij uitvoering verzameling van prestatiegegevens
  StateTimeout Time-outinterval bij uitvoering verzameling van statusgegevens
 4. Sla het bestand op en sluit het.
 5. Selecteer Start > Systeembeheer > Services.
 6. Stop en start vervolgens de vRealize Automation-service opnieuw op.
 7. (Optioneel) Als vRealize Automation wordt uitgevoerd in de modus Hoge beschikbaarheid, moeten eventuele wijzigingen die in het bestand ManagerService.exe.config na de installatie zijn aangebracht, zowel op de primaire als op de failoverservers worden uitgevoerd.