U voegt een aangepaste eigenschap toe om netwerknamen op te halen uit de vRealize Automation-database wanneer u wilt dat gebruikers het netwerk selecteren in het aanvraagformulier. De aangepaste eigenschap voor netwerkselectie maakt gebruik van een vRealize Orchestrator-actie om de waarden op te halen.

Beperkingen

Houd rekening met de volgende beperkingen wanneer u de aangepaste eigenschap voor netwerkselectie gebruikt.

  • De naam van de aangepaste eigenschap moet VirtualMachine.Network0.Name zijn. Deze naam is verplicht. U kunt niet meerdere eigenschapsdefinities maken voor de netwerkselectie.
  • De actie haalt alle netwerknamen op voor de aanvrager zonder te valideren dat het netwerk geldig is voor de vCenter Server-doelinstantie. Een servicecatalogusgebruiker kan een netwerk selecteren dat niet geldig is voor het geselecteerde doel. Als het verkeerde netwerk wordt geselecteerd, mislukt de catalogusaanvraag.
  • De actie haalt alleen netwerknamen op voor de aanvrager. Als u een aanvraag indient namens andere gebruikers, zijn de netwerken voor u. Bijvoorbeeld, Netwerk A en Netwerk C zijn gekoppeld aan Bedrijfsgroep 1, dus de gebruikers van BG 1 zien alleen Netwerk A en C, niet B.

Vereisten

Als u een externe vRealize Orchestrator-server gebruikt, controleert u of deze correct is ingesteld. Zie Een externe vRealize Orchestrator-server configureren.

Configuratiewaarden aangepaste eigenschap

U gebruikt deze opties om een standaardeigenschap aan te maken.

Tabel 1. Configuratiewaarden aangepaste eigenschap netwerk
Optie Waarde
Naam U moet VirtualMachine.Network0.Name gebruiken.

Zie Aangepaste eigenschappen V.

Gegevenstype String
Weergeven als Vervolgkeuzelijst
Waarden Extern
Actiemap com.vmware.vra.networks
Scriptactie getApplicableNetworks

Deze scriptactie is een voorbeeldscript. U kunt specifieke acties maken voor uw omgeving.

Invoerparameters Geen parameters vereist.

Configuratie van blueprint

Voeg de aangepaste eigenschap toe aan het tabblad Netwerk van de blueprint. Zie Een aangepaste eigenschap via het tabblad Netwerk toevoegen aan een machineonderdeel van een blueprint.