Voor de meeste methoden voor machine-inrichting moet u bepaalde elementen buiten vRealize Automation voorbereiden.

Tabel 1. Voor te bereiden machine-inrichtingsmethode kiezen
Scenario Onder-steund endpoint Agentonder-steuning Inrichtingsmethode Voorbereiding vóór het inrichten
Configureer vRealize Automation om aangepaste Visual Basic-scripts uit te voeren als aanvullende stappen in de levenscyclus van de machine, ofwel voor of na de machine-inrichting. U kunt bijvoorbeeld een script vóór inrichting gebruiken om certificaten of beveiligingstokens te genereren voor de inrichting en vervolgens een script na inrichting gebruiken om de certificaten en tokens na de machine-inrichting te gebruiken. U kunt Visual Basic-scripts met alle ondersteunde endpoints uitvoeren, behalve Amazon Web Services. Hangt af van de gekozen inrichtingsmethode. Ondersteund als aanvullende stap voor elke inrichtingsmethode, maar u kunt geen Visual Basic-scripts met Amazon Web Services-machines gebruiken. Checklist voor het uitvoeren van Visual Basic-scripts tijdens inrichting
Richt toepassingsblueprints in die de installatie, configuratie en het levenscyclusbeheer automatiseren van middelware- en toepassingsimplementatieonderdelen, zoals Oracle, MySQL, WAR en databaseschema's.
 • vSphere
 • vCloud Air
 • vCloud Director
 • Amazon Web Services
 • (Vereist) Gastagent
 • (Vereist) Software-bootstrapagent en gastagent
 • Klonen
 • Klonen (voor vCloud Air of vCloud Director)
 • Gekoppelde kloon
 • Installatiekopie van Amazon-machine

Als u over de mogelijkheid wilt beschikken om Software-onderdelen te gebruiken in uw blueprints, bereidt u een inrichtingsmethode voor die de gastagent en Software-bootstrapagent ondersteunt. Zie Voorbereiding op inrichting met Software voor meer informatie over het voorbereiden voor Software.

Pas machines verder aan na het inrichten met behulp van de gastagent. Alle virtuele endpoints en Amazon Web Services.
 • (Vereist) Gastagent
 • (Optioneel) Software-bootstrapagent en gastagent
Ondersteund voor alle inrichtingsmethoden, behalve virtual machine-installatiekopie.

Als u over de mogelijkheid wilt beschikken om machines na het inrichten aan te passen, selecteert u een inrichtingsmethode die de gastagent ondersteunt.

Machines inrichten zonder gastbesturingssysteem. U kunt een besturingssysteem installeren na de inrichting.

Alle virtual machine-endpoints. Niet ondersteund Basis

Niet vereist voor het uitvoeren van voorbereiding vóór het inrichten buiten vRealize Automation.

Een ruimtebesparende kopie inrichten van een virtual machine, een gekoppelde kloon genoemd. Gekoppelde klonen zijn gebaseerd op een momentopname van een VM en maken gebruik van een keten van deltaschijven om de verschillen met de oorspronkelijke machine vast te leggen.

vSphere
 • (Optioneel) Gastagent
 • (Optioneel) Software-bootstrapagent en gastagent
Gekoppelde kloon

U moet een bestaande vSphere-virtual machine hebben.

Als u Software wilt ondersteunen, moet u de gastagent en software-bootstrapagent installeren op de machine die u wilt klonen.

Voordat u VM's van de gekoppelde kloon inricht, schakelt u VM-momentopname uit.

Een ruimtebesparende kopie inrichten van een virtual machine door gebruik te maken van Net App FlexClone-technologie.

vSphere (Optioneel) Gastagent NetApp FlexClone Zie Checklist voor de voorbereiding van inrichting door middel van klonen.

Machines inrichten door een bestaand sjabloonobject te klonen dat is gemaakt op basis van een bestaande Windows- of Linux-machine, de referentiemachine genoemd, en een aanpassingsobject.

 • vSphere
 • KVM (RHEV)
 • SCVMM
 • (Optioneel) Gastagent
 • (Alleen optioneel voor vSphere) Software-bootstrapagent en gastagent
Klonen Zie Checklist voor de voorbereiding van inrichting door middel van klonen.

Als u Software wilt ondersteunen, moet u de gastagent en software-bootstrapagent installeren op de vSphere-machine die u wilt klonen.

Richt vCloud Air- of vCloud Director-machines in door te klonen op basis van een sjabloon en het object aan te passen.
 • vCloud Air
 • vCloud Director
 • (Optioneel) Gastagent
 • (Optioneel) Software-bootstrapagent en gastagent
vCloud Air of vCloud Director klonen Zie vCloud Air- en vCloud Director-inrichting voorbereiden.

Als u Software wilt ondersteunen, maakt u een sjabloon met de gastagent en de software-bootstrapagent. Voor vCloud Air configureert u een netwerkverbinding tussen uw vRealize Automation-omgeving en uw vCloud Air-omgeving.

Richt een machine in door op te starten vanuit een ISO-image en vervolgens een Kickstart- of autoYaSt-configuratiebestand en een distributie-image voor Linux te gebruiken om het besturingssysteem op de machine te installeren.

 • Alle virtuele endpoints.
 • Red Hat OpenStack
Gastagent wordt geïnstalleerd als onderdeel van de instructies ter voorbereiding. Linux Kickstart Voorbereiding op inrichting met Linux Kickstart

Richt een machine in en geef vervolgens de besturing over aan een SCCM-takenreeks voor het opstarten op basis van een ISO-image, implementeer een Windows-besturingssysteem en installeer de vRealize Automation-gastagent.

Alle virtual machine-endpoints. Gastagent wordt geïnstalleerd als onderdeel van de instructies ter voorbereiding. SCCM Voorbereiding op inrichting met SCCM

Richt een machine in door op te starten in een WinPE-omgeving en een besturingssysteem te installeren met behulp van een WIM-image (Windows Imaging File Format) van een bestaande Windows-referentiemachine.

 • Alle virtuele endpoints.
 • Red Hat OpenStack
Gastagent is vereist. Wanneer u de WinPE-image maakt, moet u handmatig de gastagent invoegen. WIM WIM-inrichting voorbereiden

Start een instantie met een image van een virtual machine.

Red Hat OpenStack Niet ondersteund Installatiekopie van virtual machine

Zie Inrichting met virtual machine-installatiekopie voorbereiden.

Start een instantie met een image van een Amazon-machine.

Amazon Web Services
 • (Optioneel) Gastagent
 • (Optioneel) Software-bootstrapagent en gastagent
Installatiekopie van Amazon-machine

Koppel installatiekopieën en instantietypen van Amazon-machines aan uw Amazon Web Services-account.

Als u ondersteuning van Software wilt bieden, maakt u een installatiekopie van een Amazon-machine met de gastagent en de software-bootstrapagent en configureert u netwerk-naar-VPC-connectiviteit tussen uw Amazon Web Services- en vRealize Automation-omgeving.