Een lijst met aangepaste eigenschappen voor vRealize Automation die beginnen met de letter B.

Tabel 1. Tabel aangepaste eigenschappen met B
Eigenschap Definitie
BMC.AddServer.Delay

Geeft het aantal seconden op dat u moet wachten voordat u de machine toevoegt aan BMC BladeLogic Configuration Manager. De standaardwaarde is 30.

BMC.AddServer.Retry

Geeft het aantal seconden op dat u moet wachten voordat u opnieuw probeert als de eerste poging om de machine toe te voegen aan BMC BladeLogic Configuration Manager is mislukt. De standaardwaarde is 100.

BMC.Service.Profile

Geeft de naam op van het standaardverificatieprofiel op de BMC BladeLogic-server.

BMC.Software.BatchLocation

Geeft de locatie op in de BMC BladeLogic-configuratie waar softwaretaken worden geïmplementeerd. Deze waarde moet overeenkomen met de bijbehorende waarde van Vrm.Software.IdNNNN. Een geldige waarde is bijvoorbeeld /Application Deployment.

BMC.Software.Install

Stel dit in op True om BMC BladeLogic Configuration Manager-integratie in te schakelen.