U kunt een aangepaste eigenschapsdefinitie maken die een reguliere expressie evalueert als u wilt dat servicecatalogusgebruikers gevalideerde gegevens opgeven in het catalogusaanvraagformulier.

Bijvoorbeeld, u wilt ergens waar de aanvrager een toepassings- of functienaam opgeeft een alfanumeriek tekstvak toevoegen dat beperkt is tot vijf tot tien tekens en geen speciale tekens toestaat. Voor dit scenario gebruikt u een aangepaste eigenschap voor een reguliere expressie die geconfigureerd is als ^[a-zA-Z0-9]{5,10}$ of iets vergelijkbaars.

Voorwaarden

 • Zorg ervoor dat u een reguliere expressie hebt die de opgegeven waarden valideert zoals verwacht.
 • Meld u aan bij vRealize Automation als een tenantbeheerder of materiaalbeheerder.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Woordenboek voor eigenschappen > Eigenschapsdefinities.
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. Voer de opties in.
  Optie Beschrijving
  Naam Voer voor de nieuwe eigenschapsnaam een waarde in volgens de standaardnaamgevingsregels, bijvoorbeeld my_grouping_prefix.my_property_name.
  Label Het label wordt ingevuld op basis van de naam. U kunt het label wijzigen in een meer leesbare naam.
  Zichtbaarheid De aangepaste actie-eigenschappen zijn alleen beschikbaar in de huidige tenant. Als u ze beschikbaar wilt maken in een andere tenant, moet u ze configureren wanneer u bij die tenant bent aangemeld.
  Beschrijving Beschrijf de bedoeling van de definitie voor de eigenschap en alle overige informatie over de eigenschap.
  Weergavevolgorde De ingevoerde waarde bepaalt hoe de eigenschapsnaam wordt weergegeven op het aanvraagformulier. De volgende sorteringsregels zijn van toepassing:
  • De weergavevolgorde is alleen van toepassing op eigenschappen die zijn geconfigureerd met Vragen aan gebruiker of Weergeven in aanvraagformulier.
  • Alle eigenschappen met een weergavevolgorde verschijnen vóór eigenschappen zonder volgorde-index.
  • Eigenschappen met een weergavevolgorde worden gesorteerd van laagste naar hoogste volgorde-index. U kunt negatieve getallen gebruiken.
  • Alle eigenschappen worden alfabetisch gesorteerd, waarbij alle eigenschappen met sorteervolgorde worden getoond vóór eigenschappen zonder sorteervolgorde.
  • Als twee eigenschappen dezelfde weergavevolgordewaarde hebben, dan worden ze alfabetisch gesorteerd.
  Gegevenstype Selecteer Tekenreeks in het vervolgkeuzemenu.
  Vereist Selecteer Nee in het vervolgkeuzemenu.
  Weergeven als Selecteer Tekstvak in het vervolgkeuzemenu.
  Geldige gebruikersinvoer Voer de reguliere expressie in.
 4. Voer een waarde in het tekstvak in om te controleren of de expressie werkt.
 5. Klik op OK.

resultaten

De aangepaste eigenschapsdefinitie wordt toegevoegd aan de lijst en kan aan een blueprint worden toegevoegd.

Volgende stappen

Voeg de aangepaste eigenschap toe aan een machineblueprint. Zie Een aangepaste eigenschap of eigenschapsgroep toevoegen via het tabblad Eigenschappen in een machineonderdeel van een blueprint.