U kunt aangepaste eigenschappen gebruiken om de inrichting van machines te beheren. U kunt meegeleverde aangepaste eigenschappen toevoegen en u kunt ook uw eigen eigenschappen en eigenschapsgroepen toevoegen en maken.

U kunt eigenschappen en eigenschapsgroepen toevoegen aan algemene blueprints, onderdelen in een blueprint, reserveringen en andere vRealize Automation-items, waaronder enkele endpointtypes. U kunt ook nieuwe aangepaste eigenschappen en eigenschapsgroepen maken.

U kunt eigenschappen en eigenschapsgroepen toevoegen wanneer u een blueprint maakt, of op een later tijdstip, wanneer de blueprint de status Concept of Gepubliceerd heeft. U kunt ook aangepaste eigenschappen en eigenschapsgroepen toevoegen aan individuele machineonderdelen in de blueprint.

Aangepaste eigenschappen op blueprintniveau hebben voorrang op aangepaste eigenschappen die zijn geconfigureerd op onderdeelniveau. Zie De volgorde van aangepaste eigenschappen begrijpen voor informatie over de voorrang van aangepaste eigenschappen.

U kunt eigenschappen op blueprintniveau bewerken met behulp van de pagina met blueprinteigenschappen.

Mogelijk is voor een aangepaste eigenschap vereist dat de gebruiker een eigenschapswaarde opgeeft bij het maken van aanvraag voor een machine.

  • Namen van aangepaste eigenschappen en waarden zijn normaliter hoofdlettergevoelig. Een aangepaste eigenschap uitgedrukt als een hostname en een andere aangepaste eigenschap uitgedrukt als een HOSTNAME worden bijvoorbeeld gezien als verschillende aangepaste eigenschappen.
  • Namen van aangepaste properties mogen geen spaties bevatten. Gebruik bij het maken en gebruiken van aangepaste eigenschappen geen spatie in de naam van de eigenschap.
  • Sommige aangepaste eigenschapsnamen zijn gereserveerd, en kunnen niet worden gebruikt als namen wanneer u nieuwe aangepaste eigenschappen maakt. De namen Encrypted en encrypted zijn bijvoorbeeld gereserveerd.

Zie Het woordenboek voor eigenschappen gebruiken voor meer informatie over het maken van nieuwe aangepaste eigenschappen en eigenschapsgroepen.