U kunt brontoewijzingen maken tussen het type catalogusbron van vRealize Automation en het inventaristype van vRealize Orchestrator om de bronnen te beheren die buiten XaaS om zijn ingericht.

Zo kunt u bijvoorbeeld een actie maken, waarmee gebruikers een momentopname kunnen maken van hun Amazon-machines. Om deze actie te laten werken op een Amazon-machine die wordt ingericht, moeten de drie componenten die hierbij zijn betrokken, XaaS, vRealize Orchestrator, en IaaS, gebruikmaken van een gemeenschappelijke taal. U kunt deze gemeenschappelijke taal maken door brontoewijzing toe te voegen aan XaaS waarop een vRealize Orchestrator-scriptactie of -werkstroom wordt uitgevoerd, om het brontype van de IaaS-cloudmachine toe te wijzen aan het inventaristype vRealize Orchestrator AWS:EC2Instance.

vRealize Automation biedt brontoewijzingen en de onderliggende vRealize Orchestrator-scriptacties en -werkstromen voor vSphere-, vCloud Director- en vCloud Air-machines.