U kunt een aanvraagformulier personaliseren door beperkingen toe te voegen aan velden, of met behulp van een externe validatiebron, om ervoor te zorgen dat gebruikers geldige waardes opgeven tijdens de aanvraag.

Sommige veldeigenschappen, zoals minimum, maximum, reguliere expressies, overeenkomstvelden, of niet leeg, kunnen worden geconfigureerd met beperkingen om geldige waarden te garanderen. Zie Aangepaste veldeigenschappen voor formulierontwerper.

Externe validatiecontroles voor geldige waarden van een externe bron met behulp van vRealize Orchestrator-acties.

Als u een waarde in een data grid valideert, moet de actie die u als validatie gebruikt, een invoerparameter voor array/eigenschappen hebben.

Voorbeelden waarbij u mogelijk gebruik wilt maken van externe validatie:

 • De geldige waarden zijn in een externe bron gedefinieerd. Bijvoorbeeld, vRealize Orchestrator.
 • De validatie moet gelden voor verschillende velden. Bijvoorbeeld: een vRealize Orchestrator-actie verzamelt de schijfgrootte en de opslagcapaciteit van de pool, en valideert de opgegeven grootte van de waarden op basis van de beschikbare ruimte.

Hoe kunt u meerdere externe validaties aansturen in één blueprint? De validaties worden verwerkt in de volgorde waarin ze worden weergegeven op het externe validatiecanvas. Als u twee validaties hebt die hetzelfde veld valideren, overschrijven de validatieresultaten van de tweede de eerste. Om de validaties te herorganiseren, klikt en sleept u de kaarten op het canvas.

vRealize Orchestrator Gebruikersvoorbeeld

In dit geval wilt u dat de catalogusgebruiker alleen een nieuwe gebruikersnaam opgeeft. Om dit voorbeeld uit te voeren, is er een vRealize Orchestrator-actie nodig die controleert of de in het formulier opgegeven gebruikersnaam voorkomt in uw Active Directory-database. Als de naam bestaat verschijnt er een foutmelding in het aanvraagformulier.

Deze situatie wordt toegepast in het voorbeeld Een aangepast aanvraagformulier met Active Directory-opties maken.

 1. In vRealize Orchestrator configureert u een actie, checkIfUsernameExists, met een script dat vergelijkbaar is aan het volgende voorbeeld.

  Gebruik het volgende als voorbeeld voor een script. In dit voorbeeld is return het bericht dat wordt weergegeven als de validatie mislukt.
  if (!username) {
  	return "";
  }
  
  var result = ActiveDirectory.search("User", username);
  
  if (result && result.length > 0) {
  	return "Username '" + username +"' already exists.";
  }
  
  return "";
 2. Open in vRealize Automation het ontwerpprogramma voor aangepaste formulieren voor uw blueprint, klikt u op Externe validatie, en sleept het Orchestrator-validatie-type naar het canvas.
  Locatie van de optie Externe validatie
 3. Configureer de externe validatieopties.

  • Validatielabel = controleer of de gebruikersnaam bestaat
  • Selecteeractie = <uw vRealize Orchestrator-actiesmap>/checkIfUsernameExists
  • Invoer van actie
   • gebruikersnaam = veld en gebruikersnaam
  • Gemarkeerde velden
   • Klik op Veld toevoegen en selecteer de gebruikersnaam.

Er wordt een veld-niveau-validatiefout in het catalogusaanvraagformulier weergegeven als het resultaat van de validatie van de ingevoerde waarde negatief is. Als u een algemene fout wilt weergeven, configureer dan niet het gemarkeerde veld.

vRealize Orchestrator Voorbeeld met meerdere velden

In deze situatie wilt u de validatie van de CPU, het geheugen en de opslagwaarden baseren op de verwachte waarde. Bijvoorbeeld: als gebruikers het Dev-project selecteren, dan is 4 het maximum aantal CPU's. Als ze Prod selecteren, is 2 de maximale waarde.

Voeg voor deze situatie een projectveld toe aan het voorbeeld Een aangepast aanvraagformulier met Active Directory-opties maken. Configureer het project als een vervolgkeuzemenu met Dev en Prod.

 1. In vRealize Orchestrator configureert u een actie, validateMachineWithUserForm, met een script dat vergelijkbaar is aan het volgende voorbeeld.

  Gebruik het volgende script als een voorbeeld voor het controleren van de CPU. Ga door met het toevoegen van de geheugen- en opslagwaarden aan het script, indien nodig. In dit voorbeeld is retournering het bericht dat wordt weergegeven als de validatie mislukt.
  if (project ==='dev'){
  	if (cpu > 4){
  		return "Number of CPUs limit for project vRA is 4";
  	}
  }
  
  if (project==='prod'){
  	if (cpu > 2){
  		return "Number of CPUs limit for project vRA is 2";
  	}
  }
  
  return "";
 2. Open in vRealize Automation het ontwerpprogramma voor aangepaste formulieren voor uw blueprint, klikt u op Externe validatie, en sleept het Orchestrator-validatie-type naar het canvas.
  Locatie van de optie Externe validatie
 3. Configureer de externe validatieopties.

  • Validatielabel = machinegegevens valideren
  • Selecteer actie = <uw vRealize Orchestrator-actiesmap>/validateMachineWithUserForm
  • Invoer van actie
   • cpu = veld en het aantal CPU's
   • geheugen = veld en geheugen (GB)
   • opslag = veld en opslag (GB)
   • Project = veld en project
  • Gemarkeerde velden
   • Klik op Veld toevoegen en selecteer Project.

In de catalogus ziet de catalogusgebruiker een validatiefout dat vergelijkbaar is aan het volgende voorbeeld.