Hierdoor wordt de status van het opgegeven object in de DataServiceContext gewijzigd in Aangepast.

Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit UpdateObject
Argument Type Beschrijving
DataServiceContext RepositoryServiceContext De DataServiceContext die de entiteit die wordt bijgewerkt, bijhoudt.
Instance Object De bijgehouden entiteit die is toegewezen aan de status Aangepast.