U kunt IP-adressen en -bereiken voor gebruik in een vRealize Automation-netwerkprofiel verkrijgen van de provider van een ondersteunde externe IPAM-oplossing, zoals Infoblox.

De IP-adresbereiken in het netwerkprofiel worden gebruikt in een gekoppelde reservering, die u kunt opgeven in een blueprint. Wanneer een gemachtigde gebruiker de inrichting van een machine aanvraagt via het catalogusitem van de blueprint, wordt een IP-adres verkregen uit het door de externe IPAM opgegeven bereik met IP-adressen. Nadat de machine is geïmplementeerd, kunt u de gebruikte IP-adressen vinden door een query uit te voeren op de pagina met itemdetails van vRealize Automation.

Tabel 1. Voorbereiding voor de inrichting van een vRealize Automation-implementatie met IPAM-checklist van Infoblox
Taak Beschrijving Details
De invoegtoepassing of het pakket van de provider van de externe IPAM-oplossing verkrijgen, importeren en configureren. Verkrijg en importeer de invoegtoepassing vRealize Orchestrator, voer de configuratiewerkstromen van vRealize Orchestrator uit en registreer het endpointtype van de IPAM-provider in vRealize Orchestrator.

Als de VMware Solution Exchange op https://marketplace.vmware.com/vsx niet het benodigde pakket van de IPAM-provider bevat, kunt u uw eigen pakket maken met behulp van een IPAM Solution Provider SDK en ondersteuningsdocumentatie. Zie de pagina vRealize Automation Example Third-Party IPAM Package op code.vmware.com/web/sdk.

Zie Checklist voor het bieden van ondersteuning voor externe IPAM-providers.
Een endpoint voor de provider van de externe IPAM-oplossing maken. Maak een nieuw IPAM-endpoint in vRealize Automation. Zie Een endpoint van een externe IPAM-provider maken.
Endpointinstellingen voor de provider van de externe IPAM-oplossing opgeven in een extern netwerkprofiel. Maak een extern netwerkprofiel en geef het gedefinieerde IPAM-endpoint op in vRealize Automation. Zie Een extern netwerkprofiel maken via een externe IPAM-provider.
(Optioneel) Endpointinstellingen voor de provider van de externe IPAM-oplossing opgeven in een gerouteerd netwerkprofiel. Maak een profiel voor een netwerk op aanvraag en geef het gedefinieerde IPAM-endpoint op in vRealize Automation. Zie Een geleid netwerkprofiel maken met een IPAM-endpoint van derden of Een NAT-netwerkprofiel maken met een extern IPAM-endpoint in vRealize Automation.
Een reservering voor het gebruik van het netwerkprofiel definiëren. Maak een reservering die het netwerkprofiel oproept in vRealize Automation. Zie Een reservering maken voor Hyper-V, KVM, SCVMM, vSphere of XenServer.
Een blueprint definiëren die gebruikmaakt van het netwerkprofiel. Maak een blueprint die gebruikmaakt van de reservering in vRealize Automation. Zie Serviceblueprints aanbieden aan gebruikers.
De blueprint in de catalogus publiceren om deze beschikbaar te maken voor gebruik. Publiceer de blueprint in de catalogus van vRealize Automation. Voeg eventueel benodigde rechten toe. Zie Een blueprint publiceren.
De inrichting van de machine aanvragen met het catalogusitem voor de blueprint. Gebruik het catalogusitem voor de blueprint om de inrichting van een machine in vRealize Automation aan te vragen. Zie De servicecatalogus beheren.