U kunt een opslagvolume toevoegen, verwijderen of wijzigen op een virtual machine die is ingericht.

U kunt de opslag op een schijf van het IDE-type niet opnieuw configureren.

Opslagruimte en geheugen die door middel van een reservering zijn toegewezen aan een ingerichte machine, worden vrijgemaakt wanneer de machine waaraan ze zijn gekoppeld, in vRealize Automation wordt verwijderd door de actie Vernietigen. De opslagruimte en het geheugen worden niet vrijgemaakt als de machine wordt verwijderd in de vCenter Server.

Bijvoorbeeld: u kunt geen reservering verwijderen die is gekoppeld aan machines in een bestaande implementatie. Als u geïmplementeerde machines handmatig verplaatst of verwijdert in de vCenter Server, blijft vRealize Automation de geïmplementeerde machines als live herkennen en voorkomen dat u bijbehorende reserveringen verwijdert.

U kunt sommige instellingen, zoals capaciteit en het opslagreserveringsbeleid, wijzigen na de inrichting en implementatie van machine.

De waarden voor Stationsletter/Koppelingspad en Label worden toegepast op de gastagent tijdens de inrichting. Deze waarden worden niet bijgewerkt na de inrichting en zijn dus mogelijk niet actueel. Als u gegevens wilt verzamelen en hun huidige waarden wilt weergeven, kunt u een aangepaste vRealize Orchestrator-werkstroom maken en uitvoeren.

Voorwaarden

Machineherconfiguratie-instellingen opgeven en overwegingen voor herconfiguratie.

Voor ingerichte Amazon-implementaties kunt u alle opslagvolumes in de implementatie opnieuw configureren met uitzondering van het rootvolume.

Procedure

 1. Klik op het tabblad Opslag.
 2. Bekijk of bewerk de opslagopties naar wens.
  • Voeg een nieuw volume toe, indien beschikbaar.
  • Verwijder een volume, indien beschikbaar.

   Een pictogram dat niet geselecteerd kan worden geeft aan dat het volume niet verwijderd kan worden, zoals bijvoorbeeld het volume van een gekoppelde kloon.

  • Wijzig de grootte van een volume, indien beschikbaar.

   U kunt de grootte van bestaande volumes niet verminderen. De grootte van het volume wordt beperkt door de totale hoeveelheid opslag die is opgegeven in de blueprint, min de hoeveelheid aan opslag die is toegewezen an andere volumes.

Volgende stappen

Geef aanvullende nieuwe machineconfiguratie-instellingen op. Als u klaar bent met het wijzigen van machine-instellingen, start u de aanvraag voor de nieuwe machineconfiguratie. Zie De aangevraagde machineherconfiguratie uitvoeren.