Het goedkeuringsbeleidstype bepaalt hoe het goedkeuringsbeleid wordt geconfigureerd en op welke items of acties u het in het recht kunt toepassen. Wanneer u goedkeuringsniveaus toevoegt, is het beleidstype of item van invloed op welke velden beschikbaar zijn voor het maken van voorwaarden voor de goedkeuringsniveaus.

Selecteer Beheer > Goedkeuringsbeleid. Klik op Nieuw.

Tabel 1. Opties voor goedkeuringsbeleidstype
Optie Beschrijving

Een goedkeuringsbeleidtype selecteren

Maak een goedkeuringsbeleid op basis van het type beleidsaanvraag.

Selecteer deze optie om een goedkeuringsbeleid te definiëren dat kan worden toegepast op alle catalogusitems van dat type. Het aanvraagtype kan een algemene aanvraag, een aanvraag voor een catalogusitem of een bronactie zijn.

De beschikbare configuratieopties van de voorwaarden verschillen op basis van het type. Hoe specifieker het type is, des te specifieker de configuratievelden zijn. Servicecatalogus - Aanvraag catalogusitem biedt bijvoorbeeld alleen de velden die gemeenschappelijk zijn voor alle catalogusitemaanvragen, maar voor Servicecatalogus - Aanvraag catalogusitem - Virtual machine worden ook de algemene opties en de voor virtual machines specifieke opties weergegeven.

Het aanvraagtype beperkt de catalogusitems of acties waarop u het goedkeuringsbeleid kunt toepassen.

Een item selecteren

Maak een goedkeuringsbeleid op basis van een specifiek item.

Selecteer deze optie voor het definiëren van een goedkeuringsbeleid dat kan worden toegepast op specifieke items die niet beschikbaar zijn als afzonderlijke items in de servicecatalogus, maar alleen als onderdeel van een machine of andere implementatie. Dit zijn bijvoorbeeld softwareonderdelen.

De beschikbare configuratievelden voor de voorwaarden zijn specifiek voor het item en kunnen gedetailleerder zijn dan de criteria die voor een beleidstype-item worden geboden.

Lijst

Geeft het beschikbare beleidstype of catalogusitems weer.

Doorzoek of sorteer de kolommen om een specifiek item of type te vinden.