Als tenantbeheerder wilt u dat gebruikers buiten vRealize Automation een softwareonderdeel goedkeuren wanneer een gebruiker van een servicecatalogus een machine aanvraagt met deze software. U configureert een goedkeuringsbeleid waardoor goedkeuring wordt vereist voor alle software-inrichtingen en een werkstroomabonnement dat is geconfigureerd om te worden uitgevoerd wanneer het pre-goedkeuringsberichten ontvangt die voldoen aan de door u gedefinieerde voorwaarden.