U downloadt de toepassing Dukes Bank voor vSphere van uw vRealize Automation-toepassing. U importeert de voorbeeldtoepassing in uw vRealize Automation-tenant om een werkend voorbeeld te bekijken van een multi-tiered vRealize Automation-blueprint die meerdere machineonderdelen met netwerk- en softwareonderdelen bevat.

Procedure

 1. Meld u aan bij uw vRealize Automation-toepassing als rootgebruiker met behulp van SSH.
 2. Download de voorbeeldtoepassing Dukes Bank voor vSphere van uw vRealize Automation-toepassing naar /tmp.
  wget --no-check-certificate https://vRealize_VA_Hostname_fqdn:5480/blueprints/DukesBankAppForvSphere.zip
  Pak het pakket niet uit.
 3. Download vRealize CloudClient van http://developercenter.vmware.com/tool/cloudclient naar /tmp.
 4. Pak het pakket cloudclient-4x-dist.zip uit.
 5. Voer vRealize CloudClient uit onder de directory /bin.
  $>./bin/cloudclient.sh
 6. Accepteer de licentieovereenkomst als u daarom wordt gevraagd.
 7. Meld u met behulp van vRealize CloudClient aan bij de vRealize Automation-toepassing als een gebruiker met rechten voor softwarearchitect en infrastructuurarchitect.
  CloudClient>vra login userpass --server https://vRealize_VA_Hostname_fqdn --user <gebruiker@domein.com> --tenant <Tenantnaam>
 8. Voer uw aanmeldingswachtwoord in als u daarom wordt gevraagd.
 9. Controleer of de inhoud van DukesBankAppForvSphere.zip beschikbaar is.
  vra content import --path /<Path>/DukesBankAppForvSphere.zip --dry-run true --resolution OVERWRITE

  De invoer OVERSCHRIJVEN is hoofdlettergevoelig en vereist hoofdletters.

  Door de resolutie te configureren voor overschrijven in plaats van skip (overslaan), zorgt u dat vRealize Automation conflicten indien mogelijk corrigeert.

 10. Importeer de Dukes Bank-voorbeeldtoepassing.
  vra content import --path /<Path>/DukesBankAppForvSphere.zip --dry-run false --resolution OVERWRITE

  De invoer OVERSCHRIJVEN is hoofdlettergevoelig en vereist hoofdletters.

resultaten

Wanneer u zich bij de vRealize Automation-console aanmeldt als gebruiker met de rechten van een softwarearchitect en infrastructuurarchitect, ziet u blueprints en softwareonderdelen van Dukes Bank op het tabblad Ontwerp > Blueprints en het tabblad Ontwerp > Softwareonderdelen.