Wanneer u een OVF in een blueprint importeert, kunt u verschillende instellingen als aangepaste eigenschappen importeren en configureren.

Zie Een blueprint configureren om in te richten vanaf een OVF voor gerelateerde informatie.

Tabel 1. Aangepaste eigenschappen voor blueprints waarin een OVF-bestand wordt geïmporteerd
Aangepaste eigenschap Beschrijving

VMware.Ovf.Thumbprint

Als een OVF-bestand is opgeslagen op een HTTPS-server met een certificaat, slaat deze eigenschap de waarde op van de vingerafdruk van dat certificaat en wordt deze gebruikt om dat certificaat te valideren. Dit geldt niet wanneer het OVF-bestand wordt gehost op een HTTP-server. De eigenschap wordt automatisch gemaakt wanneer u een OVF importeert met behulp van de ImportOvfWorkflow-inrichtingswerkstroom in de gebruikersinterface van het blueprintonderdeel. Als u de blueprint maakt via programmering met een vRealize Automation REST API of vRealize CloudClient, moet u de eigenschap handmatig maken.
Opmerking: U kunt de vingerafdruk ter ondersteuning van een certificaatketen opslaan in een door komma's gescheiden indeling.

Wanneer de eigenschap VMware.Ovf.TrustAllCertificates aanwezig is en is ingesteld op true, wordt de eigenschap VMware.Ovf.Thumbprint genegeerd.

VMware.Ovf.TrustAllCertificates

Als deze eigenschap aanwezig is en is ingesteld op true, dan wordt de eigenschap Vmware.Ovf.Thumbprint genegeerd en wordt er geen certificaatvalidatie uitgevoerd wanner u een OVF importeert via de ImportOvfWorkflow-inrichtingswerkstroom.

VMware.Ovf.Configuration.X

Een OVF-bestand kan door de gebruiker configureerbare eigenschappen bevatten, bijvoorbeeld een eigenschap die het rootwachtwoord instelt van een VM die wordt ingericht vanuit het OVF-bestand. Als u een OVF-bestand in een blueprint importeert, worden de door de gebruiker instelbare eigenschappen van het OVF-bestand geparseerd en geconverteerd naar aangepaste eigenschappen met de vorm Vmware.Ovf.Configuration.X, waarbij X staat voor de naam van de door de gebruiker instelbare eigenschap van het OVF-bestand.