Een lijst met aangepaste eigenschappen voor vRealize Automation die beginnen met de letter H.

Tabel 1. Tabel aangepaste eigenschappen met H
Eigenschap Definitie
Hostname

Geeft de hostmachinenaam op die de naam van de genereerde machine in de eigenschap VirtualMachine.Admin.Name overschrijft. Als Hostname niet wordt gebruikt, dan wordt de waarde VirtualMachine.Admin.Name gebruikt als de machinenaam. De Hostname-waarde mag uit maximaal 15 tekens bestaan.

Hyperv.Network.Type

Geeft het netwerkadaptertype van de virtual machine op. Deze eigenschap is alleen geldig voor gebruik met Hyper-V (SCVMM). Wanneer deze waarde is ingesteld op Synthetic, wordt hierdoor aangegeven dat de blueprint een Generation-2-machine kan inrichten op de bron Hyper-V (SCVMM) 2012 R2. Voor het inrichten van een Generation-2-machine is ook vereist dat de blueprint de eigenschapsinstelling Scvmm.Generation2 = true bevat. De waarde Legacy is niet compatibel met WinXP- of Server 2003 x64-gastbesturingssystemen. De standaardwaarde is Synthetic.