Alle velden op het formulier met brondetails worden als alleen-lezen aan de consument getoond op de pagina met itemdetails wanneer uw aangepaste bron wordt ingericht. U kunt basisbewerkingen op het formulier uitvoeren, zoals het verwijderen, wijzigen of opnieuw rangschikken van velden, of u kunt nieuw gedefinieerde velden toevoegen die gebruikmaken van vRealize Orchestrator-scriptacties om aanvullende alleen-lezen informatie aan consumenten te bieden.