Als u een service, catalogusitem of actie toevoegt aan een recht, dan staat u toe dat de gebruikers die in het recht zijn geïdentificeerd, de inrichtbare items in de servicecatalogus kunnen aanvragen. Acties zijn gekoppeld aan items en worden weergegeven op het tabblad Implementaties voor de aanvragende gebruiker.

Er zijn verschillende gebruikersrollen die rechten voor bedrijfsgroepen mogen maken.

 • Tenantbeheerders kunnen rechten maken voor alle bedrijfsgroepen in hun tenant.
 • Bedrijfsgroepbeheerders kunnen rechten maken voor de groepen die zij beheren.
 • Catalogusbeheerders kunnen rechten maken voor alle bedrijfsgroepen in hun tenant.

Wanneer u een recht maakt, moet u een bedrijfsgroep en de leden van de bedrijfsgroep selecteren voor het recht.

Raadpleeg Rechten maken als u wilt begrijpen hoe u een recht maakt, zodat u de interacties van services, catalogusitems en acties met goedkeuringen kunt gebruiken.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij vRealize Automation als een tenantbeheerder of catalogusbeheerder.

 • Controleer of de catalogusitems waarvoor u rechten verleent aan gebruikers, aan een service gekoppeld zijn. Zie Catalogusitems toevoegen aan een service.
 • Controleer of de bedrijfsgroep waarvoor u het recht definieert, bestaat en dat de gebruikers en gebruikersgroepen die lid zijn, gedefinieerd zijn. Zie Een bedrijfsgroep maken.
 • Controleer of de goedkeuringsbeleidsregels bestaan als u van plan bent om goedkeuringen toe te voegen wanneer u dit recht maakt. Zie Goedkeuringsbeleid maken. Als u aan gebruikers het recht wilt verlenen op items in de servicecatalogus zonder goedkeuringen, kunt u het recht later aanpassen, zodat om goedkeuringen toe te voegen.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Catalogusbeheer > Rechten.
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. Configureer de opties in Details.
  Details bepalen hoe het recht wordt weergegeven in de lijst met rechten en welke gebruikers toegang hebben tot de items in de servicecatalogus.
  Optie Beschrijving
  Naam en Beschrijving Informatie over het recht dat wordt weergegeven in de lijst met rechten.
  Vervaldatum Stel de datum en tijd in als u wilt dat het recht op een bepaalde datum inactief wordt.
  Status Mogelijke waarden zijn onder meer: Actief, Inactief en Verwijderd.
  • Actief. Items zijn beschikbaar in de servicecatalogus. Deze optie is beschikbaar wanneer u rechten toevoegt of bewerkt.
  • Inactief: items zijn niet beschikbaar in de servicecatalogus. Het recht is gedeactiveerd vanwege de vervaldatum of door een gebruiker.
  • Verwijderd. Het recht wordt verwijderd.
  Bedrijfsgroep Selecteer een bedrijfsgroep. U kunt slechts rechten maken voor één bedrijfsgroep en gebruikers met rechten moeten lid zijn van de bedrijfsgroep.

  Als u een recht beschikbaar wilt maken voor alle gebruikers, moet u over een gebruikersgroep met alle gebruikers beschikken of moet u rechten maken voor elke bedrijfsgroep.

  Als u bent aangemeld als een bedrijfsgroepbeheerder, dan kunt u alleen rechten voor uw bedrijfsgroep maken.

  Gebruikers en groepen Selecteer Alle gebruikers en groepen als u aan alle leden van de bedrijfsgroep recht wilt verlenen op de catalogusitems en acties of verleen het recht aan afzonderlijke gebruikers of groepen. Als u een recht wilt activeren, moet u minstens één gebruiker of groep uit de bedrijfsgroep selecteren.
 4. Klik op Volgende.
 5. Klik op een pictogram Nieuw (Toevoegen) om met dit recht rechten te verlenen aan gebruikers voor services, catalogusitems of acties.
  U kunt een recht maken met verschillende combinaties van de services, items en acties.
  Optie Beschrijving
  Services waarvoor rechten zijn verleend Voeg een service toe wanneer u verleende gebruikerstoegang wilt toestaan tot alle gepubliceerde catalogusitems die zijn gekoppeld aan de service.

  Een service waarvoor rechten zijn verleend, is een dynamisch recht. Als een item later wordt toegevoegd aan de service, wordt het toegevoegd aan de servicecatalogus voor de gebruikers aan wie rechten zijn verleend. Rechten kunnen zowel services als individuele catalogusitems bevatten.

  Catalogusitems en onderdelen waarvoor rechten zijn verleend Voeg individuele items toe die beschikbaar zijn voor de gebruikers met rechten.

  Rechten kunnen zowel services als individuele catalogusitems bevatten. Als u een ander goedkeuringsbeleid wilt toepassen op een item dat is opgenomen in de service, voegt u het toe als catalogusitem. Het goedkeuringsbeleid voor een item krijgt voorrang boven het goedkeuringsbeleid voor de service waartoe dit behoort wanneer deze zich in hetzelfde recht bevinden. Als deze zich in verschillende rechten bevinden, wordt de volgorde gebaseerd op de prioriteit die is ingesteld.

  Catalogusitems moeten aan een service gekoppeld zijn om beschikbaar te zijn in de servicecatalogus. Het catalogusitem kan gekoppeld zijn aan elke service, niet alleen aan een service in het huidige recht.

  Onderdelen maken deel uit van een catalogusitem, maar zijn niet op naam beschikbaar in de servicecatalogus. Zo is de MySQL-software een onderdeel van een catalogusitem van een CentOS virtual machine. Voor onderdelen worden rechten verleend bij het catalogusitem. Als u goedkeuringsbeleid wilt toepassen dat specifiek voor de software is, kunt u voor het afzonderlijke item rechten verlenen. Anders hoeft u geen rechten voor een onderdeel te verlenen om dit onderdeel te kunnen implementeren bij het bovenliggende item.

  Acties waarvoor rechten zijn verleend Voeg acties toe als u gebruikers wilt toestaan om de acties voor een ingericht item uit te voeren.

  Acties die u wilt uitvoeren op de items die vanaf dit recht zijn ingericht, moeten in hetzelfde recht worden opgenomen.

  Acties waarvoor rechten zijn verleend, worden niet weergegeven in de servicecatalogus. Ze worden weergegeven op het tabblad Implementaties voor een ingericht item.

  Acties zijn alleen van toepassing op items die zijn gedefinieerd in dit recht Hiermee wordt bepaald of de acties met rechten in aanmerking komen voor alle van toepassing zijnde servicecatalogusitems in deze rechten.

  Als deze optie is ingeschakeld, zijn er rechten verleend op de acties aan de leden van de bedrijfsgroep voor de toepasselijke items in dit recht. Via deze methode om rechten te verlenen op acties, kunt u acties opgeven voor de specifieke items.

  Als deze optie niet wordt ingeschakeld, wordt het recht voor de acties verleend aan de gebruikers die in het recht zijn opgegeven voor alle toepasselijke catalogusitems, ongeacht of dezelfde items in dit recht zijn opgenomen. Eventueel op deze acties toegepast goedkeuringsbeleid is ook actief.

 6. Gebruik de vervolgkeuzemenu's in elke sectie om de beschikbare items te filteren.
 7. Schakel de selectievakjes in om items in het recht op te nemen.
 8. Als u een goedkeuringsbeleid wilt toevoegen aan geselecteerde services, items of acties, selecteert u een goedkeuringsbeleid in het vervolgkeuzemenu Dit beleid toepassen op geselecteerde items.
  Als u een goedkeuringsbeleid toepast op een service, hebben alle items in de service hetzelfde goedkeuringsbeleid. Als u een ander beleid op een item wilt toepassen, dan voegt u dit toe als een catalogusitem en past u het goedkeuringsbeleid toe.
 9. Klik op OK.
  De service, het item of de actie wordt aan het recht toegevoegd.
 10. Klik op Voltooien om het recht op te slaan.

resultaten

Als de status van het recht actief is, worden de service en items aan de servicecatalogus toegevoegd.

Volgende stappen

Controleer of de services en catalogusitems met rechten in de servicecatalogus voor de gebruikers met rechten worden weergegeven, en dat de aangevraagde items de doelobjecten zoals verwacht inrichten. U kunt het item aanvragen namens de geselecteerde gebruikers.