U gebruikt deze opties voor aangepaste bronnen om een aangepaste bron te maken of te wijzigen zodat u werkstromen voor XaaS-blueprints en -bronacties kunt uitvoeren die bronnen inrichten of ingerichte bronnen wijzigen.

U kunt slechts één aangepaste bron voor een objecttype maken. U kunt de aangepaste bron gebruiken voor meerdere blueprints en bronacties.

Om een aangepaste bronactie te maken, selecteert u Ontwerpen > XaaS > Aangepaste bronnen

Brontype

De lijst met mogelijke objecttypen die wordt weergegeven op het tabblad Brontype gebaseerd op de geïnstalleerde invoegtoepassingen in de geconfigureerde vRealize Orchestrator-instantie. vRealize Automation verzamelt de waarden van de geconfigureerde vRealize Orchestrator-instantie.

Tabel 1. Brontypeopties
Optie Beschrijving
Orchestrator-type Voer het type in of selecteer het type dat de werkstroom ondersteunt die u gebruikt voor het inrichten.

Het type is samengesteld uit de naam van de invoegtoepassing zoals deze wordt weergegeven in de script-API, bijvoorbeeld VC voor vCenter, en het objecttype, bijvoorbeeld VirtualMachine. In dit voorbeeld gebruikt de API de waarde VC:VirtualMachine.

Dit type kan de uitvoerparameter van de blueprintwerkstroom of de invoerparameter van de bronactiewerkstroom zijn.

Naam Voer een informatieve naam in voor de aangepaste bron zodat u deze kunt identificeren wanneer u XaaS-blueprints of bronacties maakt.
Beschrijving Geef een uitgebreide beschrijving op.
Versie Het ondersteunde formulier kan major.minor.micro-revision omvatten.

Detailsformulier

Deze formuliervelden worden weergegeven als alleen-lezen waarden wanneer uw servicecatalogusgebruikers een item inrichten dat deze aangepaste bron gebruikt. U kunt de bestaande velden wijzigen en nieuwe extern gedefinieerde velden toevoegen.

Zie Een formulier voor aangepaste bronnen ontwerpen voor meer informatie over het configureren van de formulieren.

Waar gebruikt

Omdat u slechts één aangepaste bron per objecttype kunt maken, kunt u deze pagina van de wizard gebruiken om te begrijpen hoe de aangepaste bron wordt gebruikt.

Dit tabblad is beschikbaar voor opgeslagen aangepaste bronnen, niet wanneer u de bron maakt.

Tabel 2. Opties voor Waar gebruikt
Optie Beschrijving
XaaS-blueprints Een lijst met de blueprints die zijn geconfigureerd om deze aangepaste bron te gebruiken.

Vanaf deze pagina kunt u de volgende acties uitvoeren:

  • Bewerken. Opent de blueprint zodat u kunt zien hoe deze is geconfigureerd of om deze te wijzigen.
  • Publiceren/publicatie ongedaan maken. Wijzigt de status van de blueprint door deze beschikbaar te maken voor gebruik in een samengestelde blueprint of om deze aan een service toe te voegen. Als u de publicatie van een blueprint ongedaan maakt, maakt u deze mogelijk onbeschikbaar voor gebruik in samengestelde blueprints of toevoeging aan een service of maakt u deze onbeschikbaar in de servicecatalogus.
  • Verwijderen. Verwijder deze blueprint uit het systeem.
Bronacties Een lijst met de bronacties die zijn geconfigureerd om deze aangepaste bron te gebruiken.

Vanaf deze pagina kunt u de volgende acties uitvoeren:

  • Bewerken. Opent de bronactie zodat u kunt zien hoe deze is geconfigureerd of om deze te wijzigen.
  • Publiceren/publicatie ongedaan maken. Wijzig de status van de bronactie door deze beschikbaar te maken in een recht. Als u de publicatie van een bronactie ongedaan maakt, maakt u deze mogelijk onbeschikbaar voor toevoeging aan een service of maakt u deze onbeschikbaar voor uitvoering op geïmplementeerde blueprints.
  • Verwijderen. Verwijder deze bronactie uit het systeem.