Maakt een context voor een model dat in de Model Manager is geladen.

Als u deze activiteit toevoegt aan een werkstroom in vRealize Automation Designer, moet u een klasse selecteren die overerft van de klasse RepositoryServiceContext.

Tabel 1. Invoerparameters van activiteit CreateRepositoryServiceContext<T>
Argument Type Beschrijving
Uri URI (Optioneel) Te gebruiken root-URI in relatie tot het model.
Username String (Optioneel) Te gebruiken gebruikersnaam in relatie tot de context.
Tabel 2. Uitvoerparameters van activiteit CreateRepositoryServiceContext<T>
Argument Type Beschrijving
Result RepositoryServiceContext Het specifieke type dat wordt opgehaald, is een instantie van de klasse die werd geselecteerd toen de activiteit aan de werkstroom werd toegevoegd.