Gebruikers met de juiste machtigingen kunnen aangepaste eigenschappen opgeven voor blueprints, endpoints, bedrijfsgroepen en reserveringen. Als dezelfde eigenschap in meer dan één bron bestaat, dan volgt vRealize Automation een specifieke voorrangsvolgorde bij het toepassen van eigenschappen op de machine.

U kunt aangepaste eigenschappen die van toepassing zijn op ingerichte machines, toevoegen aan de volgende elementen:
 • Een reservering, om de aangepaste eigenschappen toe te passen op alle machines die vanaf die reservering zijn ingericht.
 • Een bedrijfsgroep, om de aangepaste eigenschappen toe te passen op de implementatie en op alle machines die door bedrijfsgroepsleden zijn ingericht.
 • Een blueprint, om de aangepaste eigenschappen toe te passen op alle machines die vanaf die blueprint zijn ingericht.
 • Eigenschapsgroepen, die in een blueprint kunnen worden opgenomen, om alle aangepaste eigenschappen in de groep toe te passen op alle machines die vanaf de blueprint zijn ingericht.

  Een blueprint kan één of meer eigenschapsgroepen bevatten.

 • Een machineaanvraag om de aangepaste eigenschappen toe te passen op de ingerichte machine.
 • Een goedkeuringsbeleid, als geavanceerde goedkeuringsondersteuning is ingeschakeld, om van goedkeurders te vereisen dat ze waarden leveren voor de machine die wordt goedgekeurd.

De volgende lijst toont de voorrangsvolgorde voor aangepaste eigenschappen. Eigenschapswaarden die zijn opgegeven in een bron die lager in de lijst staat, hebben voorrang op waarden voor dezelfde eigenschap die zijn opgegeven in een bron die hoger in de lijst staat.

Als een conflict bestaat tussen de naam van een door vRealize Automation geleverde aangepaste eigenschap en de naam van een door de gebruiker gedefinieerde eigenschap, krijgt de naam van de door vRealize Automation geleverde aangepaste eigenschap voorrang.

 1. Eigenschapsgroep
 2. Blueprint
 3. Bedrijfsgroep
 4. computingbron
 5. Reserveringen
 6. Endpoint
 7. Runtime

Eigenschapsgroep, blueprint en aangepaste eigenschappen voor bedrijfsgroepen worden toegewezen wanneer de aanvraag wordt ingediend. Andere computingbronnen, reserveringen en endpointeigenschappen worden tijdens de inrichting toegewezen.

Deze volgorde wordt verder als volgt verduidelijkt:

 1. Aangepaste eigenschappen en groepen op niveau van de algemene blueprint
 2. Aangepaste eigenschappen en groepen op onderdeelniveau
 3. Aangepaste eigenschappen voor de bedrijfsgroep
 4. Aangepaste eigenschappen voor de computingbron
 5. Aangepaste eigenschappen voor de reservering
 6. Aangepaste eigenschappen voor het endpoint
 7. Aangepaste eigenschappen op niveau van de geneste-blueprintaanvraag
 8. Aangepaste eigenschappen op niveau van de onderdeelaanvraag
In de meeste situaties heeft een runtime-eigenschap een hogere prioriteit dan andere eigenschappen. Een runtime-eigenschap voldoet aan de volgende voorwaarden:
 • De aangepaste-eigenschapsoptie voor prompts voor de gebruiker wordt geselecteerd. Hiermee wordt aangegeven dat de gebruiker een waarde voor de eigenschap moet opgeven wanneer deze de inrichting van een machine aanvraagt.
 • Een bedrijfsgroepbeheerder vraagt de inrichting van een machine aan en de eigenschap verschijnt in de lijst met aangepaste eigenschappen op de pagina Aanvraag voor machine bevestigen.
Er zijn uitzonderingen op de prioriteitsregels. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u de aangepaste eigenschap van VMware.VirtualCenter.Folder aan een bedrijfsgroep toevoegt, een eigenschapswaarde opgeeft en niet de optie voor het weergeven van de eigenschap in de aanvraag selecteert. U voegt dezelfde aangepaste eigenschap toe in een blueprint en u geeft op dat de eigenschap in de aanvraag moet worden weergegeven. Wanneer uw aangewezen gebruikers inrichting vanuit de catalogus aanvragen, verschijnt de eigenschap niet in het catalogusaanvraagformulier omdat de eigenschap van toepassing is op reserveringsgegevens die alleen beschikbaar zijn nadat de inrichting is gestart en niet wanneer u de inrichting aanvraagt.