U kunt reserveringsbeleidsregels maken om bronnen in groepen voor verschillende serviceniveaus te verzamelen of om een bepaald brontype eenvoudig beschikbaar te maken voor een bepaald doel. Nadat u het reserveringsbeleid hebt gemaakt, moet u dit vullen met reserveringen voordat tenantbeheerders en bedrijfsgroepbeheerders het beleid efficiënt kunnen gebruiken in een blueprint.

Een reserveringsbeleid kan verschillende typen reserveringen bevatten, maar alleen reserveringen die overeenkomen met het blueprinttype, zijn beschikbaar wanneer een reservering voor een bepaalde aanvraag wordt geselecteerd.

Procedure

  1. Een reserveringsbeleid maken.
  2. Een reserveringsbeleid toewijzen aan een reservering.