U kunt een actief of inactief goedkeuringsbeleid niet wijzigen. U moet een kopie van het oorspronkelijke beleid maken en het beleid dat niet de vereiste resultaten produceert, vervangen. Actief en inactief goedkeuringsbeleid is alleen-lezen. U kunt goedkeuringsbeleid wijzigen dat zich in een conceptstatus bevindt.

Wanneer u de kopie van het oorspronkelijke beleid maakt, wordt het nieuwe beleid gebaseerd op het oorspronkelijke beleidstype. U kunt alle kenmerken behalve het beleidstype bewerken. U doet dit wanneer u de beleidsniveaus wilt wijzigen om niveaus te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen of om systeemeigenschappen of aangepaste eigenschappen aan de formulieren toe te voegen.

U kunt niveaus voor vóór en na goedkeuring maken. Voor instructies over het maken van een goedkeuringsniveau raadpleegt u Een goedkeuringsniveau maken.

Voorwaarden

Meld u aan bij vRealize Automation als een tenantbeheerder of goedkeuringsbeheerder.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Goedkeuringsbeleid.
 2. Selecteer de rij van het goedkeuringsbeleid dat u wilt kopiëren.
 3. Klik op het pictogram Kopiëren (Kopiëren).
  Er wordt een kopie gemaakt van het goedkeuringsbeleid.
 4. Selecteer het nieuwe goedkeuringsbeleid dat u wilt bewerken.
 5. Geef een naam op in het tekstvak Naam.
 6. (Optioneel) Geef een beschrijving op in het tekstvak Beschrijving.
 7. Selecteer de status van het beleid in het vervolgkeuzemenu Status.
  Optie Beschrijving
  Concept Slaat het goedkeuringsbeleid op in een bewerkbare status.
  Actief Slaat het goedkeuringsbeleid op in een alleen-lezen status die u kunt gebruiken in een recht.
  Inactief Slaat het goedkeuringsbeleid op in een alleen-lezen status die u niet kunt gebruiken in een recht totdat u het beleid activeert.
 8. Bewerk de niveaus voor vóór en na goedkeuring.
 9. Klik op OK.

resultaten

U hebt een nieuw goedkeuringsbeleid gemaakt op basis van een bestaand goedkeuringsbeleid.

Volgende stappen

Pas het nieuwe goedkeuringsbeleid toe in een recht. Zie Gebruikers rechten verlenen voor services, catalogusitems en acties.